Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Borås

33 Bostad AB
Org.nr: 556906-9387
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning och förädling av fastigheter samt förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
33 Invest AB
Org.nr: 556855-6251
Aktiebolaget ska bedriva byggnation, försäljning och förvaltning av fastigheter och fast egendom. Förvaltning av värdepapper samt därmed jämförlig verksamhet.
44:an Förvaltnings AB
Org.nr: 556611-7726
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva extern fastighetsförvaltning liksom byggserviceverksamhet, personaluthyrning, idka handel med värdepapper, bedriva handel och tävlingsverksamhet med travhästar samt ...
A.G. Pehrson AB
Org.nr: 556276-2475
Bolaget skall bedriva handel med textilier och textiltillbehör, och förvalta fastigheter och värdehandlingar, samt därmed förenlig verksamhet.
AAT AB
Org.nr: 556539-6271
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom fordonsindustrin samt uthyrning av fastigheter med inriktning på fritidsbostäder samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB benktson Johan
Org.nr: 556919-7600
Fastighetsförvaltning, bemanning samt uthyrning av arbetskraft till fastighetssektorn och restaurangverksamhet, konsultationer inom fastigheter och organisationer samt därmed förenlig verksamhet.
AB Borås Bil & Bärgningstjänst
Org.nr: 556279-5145
Bolaget ska bedriva reparationsservice samt bärgning av bilar, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB Hällegatan
Org.nr: 556708-7423
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Ulricehamn Australien 3
Org.nr: 556734-8924
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, utveckla och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
ACCIMT AB
Org.nr: 556678-4582
Bolaget skall bedriva konsult verksamhet inom managements området, redovisning, hotell o restaurangverksamhet, idka handel med konst, aktier och värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig v ...
Add Effect AB
Org.nr: 556908-9997
Bolaget skall bedriva import och export samt handel med presentartiklar. Utöva konsultverksamhet inom media, event och sponsring. Sälja och producera annonsreklam och reklamprodukter, förvaltning av fastigheter och värde ...
Advisitory AB
Org.nr: 556392-7051
Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet, förvaltning av värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ahremarks Förvaltning AB
Org.nr: 556750-9996
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter, handel med bilar samt driva därmed förenlig verksamhet.
AJBJ Holding AB
Org.nr: 556789-3168
Bolaget ska bedriva ägande och förvaltning av fastigheter, aktier och andra värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
AKI Travel AB
Org.nr: 556379-9948
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, handel och förvaltning med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Akribeia Datakonsult AB
Org.nr: 556553-9243
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet med inriktning på systemutveckling, utbildning och projektledning, hudvård och handel med hudvårdsprodukter samt handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verk ...
AB Bo Gottfridson
Org.nr: 556097-7901
Bolaget skall bedriva kiosk- och serveringsrörelse, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med aktier och valuta, jämte därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Bostäder i Borås
Org.nr: 556024-8782
Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Borås kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därt ...
Aktiebolaget Brändmarks Handelsträdgård
Org.nr: 556168-5396
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Elfsborgs Fotbollsintressenter
Org.nr: 556429-9542
Bolaget skall till IF Elfsborg på kommersiell bas tillskjuta riskkapital vid föreningens inköp av fotbollsspelare mot att erhålla rättighet till del av avkastning vid framtida spelarförsäljning- ar. Härjämte skall bolage ...