Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Bo Gottfridson

"Bolaget skall bedriva kiosk- och serveringsrörelse, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med aktier och valuta, jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556097-7901
Företagsform: Aktiebolag