Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Elfsborgs Fotbollsintressenter

"Bolaget skall till IF Elfsborg på kommersiell bas tillskjuta riskkapital vid föreningens inköp av fotbollsspelare mot att erhålla rättighet till del av avkastning vid framtida spelarförsäljning- ar. Härjämte skall bolaget idka handel och förvaltning av värde papper och fastigheter och därmed jämförbar finansiell verksamhet dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Riskkapital
Org.nr: 556429-9542
Företagsform: Aktiebolag