Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Riskkapital i Borås

Aktiebolaget Elfsborgs Fotbollsintressenter
Org.nr: 556429-9542
Bolaget skall till IF Elfsborg på kommersiell bas tillskjuta riskkapital vid föreningens inköp av fotbollsspelare mot att erhålla rättighet till del av avkastning vid framtida spelarförsäljning- ar. Härjämte skall bolage ...
Inpublic AB
Org.nr: 556307-7071
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom marknadsföring, reklam, affärsutveckling och public relations, investera riskkapital i små- och medelstora företag och tillföra kompetens genom aktivt delägarskap, samt ...