Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evenemang i Västerås

A&B Message Production AB
Org.nr: 556669-9699
Bolaget skall arrangera konserter, konferenser och övriga publika evenemang. Arbeta med PR, marknadsföring och image consulting samt därmed förenlig verksamhet.
AK-Marknad & Event HB
Org.nr: 969681-8286
Ordna evenemang. Bedriva konsultfrågor inom sponsring och marknadsfrågor mot företag.
Amala + Kamala AB
Org.nr: 556413-5639
Föremålet för bolagets verksamhet är att utforma utforma reklam, marknadsföring och design av rumsgestaltning, scenproduktion och evenemang inom marknadskommunikation, utöva förlagsverksamhet samt konsultation och produk ...
Aros Catering & Evenemang AB
Org.nr: 556422-1272
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Baltyn Consulting HB
Org.nr: 969682-2114
Bolaget skall bedriva teknisk konsultation inom kärnkraft, värmeteknik, strömningsteknik, dataprogrammering och tekniska beräk- ningar, tolkning och översättningar, marknadsföring, koordinering och anordningsverksamhet i ...
Brinkens Garage AB
Org.nr: 556711-0985
Bolaget ska bedriva arrangemang av bilrelaterade evenemang samt handel med bilrelaterade varor och därmed förenlig verksamhet.
CK concert o eventsupport KB
Org.nr: 969624-7155
Musikproduktion och därmed förenlig verksamhet. Tillhandahållande av teknik och personal till evenemang, konserter, möten odyl. samt därmed förenlig verksamhet.
Event Group i Västerås AB
Org.nr: 556953-2392
Bolaget ska bedriva verksamhet inom event för företag och organisationer, arrangera och administrera evenemang och konserter, erbjuda konsulttjänster till privatpersoner vid evenemang som bröllop, erbjuda konsulttjänster ...
Exterior i Stockholm AB
Org.nr: 556523-4050
Bolaget skall direkt eller indirekt driva rörelse avseende konsultation och 'konferenserevenemang inom affärsutveckling, kommunikation och management, äga och förvalta fastigheteter, värdepapper och konstföremål och därm ...
Folkhemsturen EF
Org.nr: 769630-1873
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva verksamhet inom kultur- och turism, guidade turer, föredrag, evenemang, forskning och författande.
Frandesta Produktion AB
Org.nr: 556368-3506
Föremålet för bolagets verksamhet är evenemang samt catering- verksamhet och uthyrning av möbler, rekvisita och utrustning för ljud- och ljuspresentationer, inneha och förvalta fastigheter och värdepapper, idka handel me ...
Frisk Transport AB
Org.nr: 556901-5505
Bolaget ska utföra transporter samt även bedriva evenemang, konsultationer och framförande inom musikområdet och därmed förenlig verksamhet.
Gastronomy Film Sweden HB
Org.nr: 969763-0573
Bolagets ändamål är att producera en tv-serie om Sveriges genom tiderna största restaurangman inklusive denna produktions kringverksamhet såsom trycksaker, hemsida och evenemang.
Gilla Grilla i Sverige AB
Org.nr: 559019-7611
Bolaget ska bedriva försäljning av grillar och tillbehör, utbildning och evenemang kring grillning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Irsta Bild AB
Org.nr: 556309-4902
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka programmering, systemering och utbildning i dessa ämnen samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva fotografering och tillhandahålla service såsom t ex ...
JJ Band i Romfartuna ek. för.
Org.nr: 769614-5569
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och personliga utveckling genom att driva och utveckla JJ Band. Verksamheten består av att hyra ut JJ Band som liveband på olika evenemang. Samt ar ...
JOBERG SERVICE AB
Org.nr: 556823-1343
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom fastighetsskötsel, gokartuthyrning, grill- och kioskverksamhet, uthyrning av nöjesattraktioner vid evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Kulofri AB
Org.nr: 556884-9029
Bolaget ska bedriva förlag, bokhandel och antikvariat. Konsultverksamhet och marknadsföring inom kultur, information och media. Handel med litteratur och andra media via butik och postorderhandel på internet. Litterära e ...
Massers Evenemang HB
Org.nr: 969766-2717
Anordna evenemang och bedriva konsultverksamhet med inriktning på mat och dryck.
ME Produktion HB
Org.nr: 969766-9969
Föremålet för företagets verksamhet är producera och genomföra evenemang. Företaget ska även bedriva handel av fritidsartiklar samt förenlig verksamhet.