Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elektriker i Enköping

2B Naturenergi AB
Org.nr: 556883-9533
Bolaget skall bedriva byggentreprenad, installationer och konsultverksamhet inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet.
A & O Rätt Ventilation HB
Org.nr: 969681-1851
Ventilation i småhus. Elinstallationer. Utbildning inom bilindustrin (åtdragningsteknik). Rådgivande konsult inom ventilation och bilindustri.
ACIST AB
Org.nr: 556629-1299
Bolaget skall projektera, konstruera, montera, driftsätta, sälja och utföra service och revision av instrument, styr & regler- utrustning, säkerhetsteknik, datorer, nätverk och program samt därmed förenlig verksamhet.
Duktil AB
Org.nr: 556639-1719
Bolaget skall utföra elinstallationer, idka fastighetsförvaltning, idka byggnadsverksamhet, idka åkeriverksamhet, utföra fordonsreparationer, arbeta med systemutveckling, utföra konsult- och utvecklingsarbete inom IT, ek ...
Duktil Svenska AB
Org.nr: 556628-3890
Bolaget skall utföra el- och VVS-installationer. Idka byggnadsverksamhet. Utföra konsult-och utvecklingsarbete inom IT, ekonomi, juridik och administration. Arbeta med bemanningsarbete. Samt idka härmed förenlig verksamh ...
El & Fastighetsservice, Enköping AB
Org.nr: 556878-2634
Bolaget skall bedriva el-, vvs- och bygginstallationer såsom elinstallationer avseende ny-, till- och ombyggnad samt försäljning av el- och byggmaterial och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
El & tele installation Enköping AB
Org.nr: 556753-4507
Bolaget ska utföra elektriska och teletekniska installationer, reparationer och försäljning av el- och teleinstallationsmaterial samt även utföra konsultarbeten, kalkylering och besiktningar inom el- och teleteknik samt ...
Elsäkerhet Teori o Praktik TOP AB
Org.nr: 559007-8795
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elsäkerhetsutbildning, elsäkerhetsarbete i teori och praktik, utredning av elsäkerhetsorganisation, utredning i elolyckor, elsäkerhetsrevisioner enligt gällande lagstiftni ...
Ena OPTO Montage AB
Org.nr: 556760-8764
Bolaget ska utföra fiberoptiska installationer, kabeldragning samt håltagning inom elinstalationsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
ENAFOKIAB
Org.nr: 556452-9963
Bolaget skall bedriva fiberoptiska- och tele'datainstallationer och därtill hörande applikationer, konsultationer, agentur och utbildning, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
ERNU AB
Org.nr: 556916-9211
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, projektledning och affärsutveckling inom informationsteknologi samt bedriva handel och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HebyNet AB
Org.nr: 556415-7419
Bolagets verksamhet är att utföra installation av datanät, både koppar- och fiberkabel samt därmed förenlig verksamhet.
Installationsbolaget El-Fyran AB
Org.nr: 556323-4953
Bolaget skall bedriva installationsrörelse inom el-branschen, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Installationsteknik Contracting Sverige AB
Org.nr: 556523-2500
Bolaget skall bedriva bygg, el- och teleinstallationsverksamhet samt handla med produkter inom nämnda områden. Bolaget skall även idka konsultverksamhet inom ekonomi och administration ävensom förenlig verksamhet.
KnivstaNet AB
Org.nr: 556909-1274
Bolagets verksamhet är att bedriva operatörsverksamhet inom data-, telekommunikation och TV distribution samt därmed förenlig verksamhet.
LG Lyft & Elteknik AB
Org.nr: 556862-1378
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och service av el- och lyftanordningar och därmed förenlig verksamhet.
Optomera AB
Org.nr: 556958-0755
Företaget ska bedriva nätbyggnation inklusive markentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Rosendal El AB
Org.nr: 556772-8208
Bolaget skall bedriva elinstallationer, service av elektrisk utrustning, försäljning av elektriskt material inom byggnads- branschen samt därmed förenlig verksamhet.
STOTEK AB
Org.nr: 556853-2666
Teknisk konsult inom elkraft, elektronik och mekanik.
Säby Frukt & Lantbruk AB
Org.nr: 556908-0400
Föremålet för bolagets verksamhet är odling och försäljning av frukt, lantbruk med inriktning på växtodling, uthyrning av arbetskraft, värdepappers- förvaltning och därmed förenlig verksamhet.