Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ENAFOKIAB

"Bolaget skall bedriva fiberoptiska- och tele'datainstallationer och därtill hörande applikationer, konsultationer, agentur och utbildning, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Elektriker - Fastigheter
Org.nr: 556452-9963
Företagsform: Aktiebolag