Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Enköping

2015 Holding AB
Org.nr: 556809-0632
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter, äga och bedriva handel med värdepapper och aktier, äga och förvalta fast och lös egendom samt i övrigt förenlig verksamhet.
24 Tech AB
Org.nr: 556980-4940
Bolaget ska bedriva e-handel genom försäljning av information i ekonomiska, juridiska, administrativa och naturvetenskapliga frågor till företag och privatpersoner samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget skall dessutom ...
A Sandqvist Consulting AB
Org.nr: 556966-8378
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster och konsultverksamhet inom ekonomi. Aktiebolaget ska även förvärva och hyra ut fastigheter. Aktiebolaget ska även bedriva handel med värdepapper och ädelmetaller.
AB Enköpings Försäkringsforum Förvaltning
Org.nr: 556812-9018
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och dotterbolag, samt därmed förenlig verksamhet.
ABJ Fastigheter AB
Org.nr: 556570-2262
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, fast och lös egendom samt idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ACKAB AB
Org.nr: 556785-8252
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ackelman Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556884-9250
Bolaget ska bedriva fastighetsmäkleri, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
ACKRY AB
Org.nr: 556785-8260
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Adando Verksamhetsutvecklarna AB
Org.nr: 556603-0630
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom området verksamhets- och IT-utveckling jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt bedriv ...
AddBridge AB
Org.nr: 556602-7081
Föremålet för bolagets verksamhet är att: Äga och förvalta fastigheter. Handel med värdepapper. Handel och ägande av konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet avseende affärs- och verksamh ...
AddCleantech AB
Org.nr: 556904-0313
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, tillverkning, import, försäljning, utbildning och konsultation inom sol- och energiteknik samt teknologier som har en positiv miljö-, hälso- och ekonomipåverkan g ...
Addestate AB
Org.nr: 556698-7144
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och bedriva uthyrning av lokaler och lägenheter. Bolaget ska även utföra byggnation och produktion av fastigheter för uthyrning, försäljning eller utföra byggentreprenad. Bolaget ...
AddOffice IT-Solutions AB
Org.nr: 556843-3089
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva IT-konsultverksamhet avseende utveckling och underhåll av mjukvara och tjänster för datorer och nätverk, bedriva försäljning av datorer med tillbehör, utföra IT-konsultför ...
Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder
Org.nr: 556054-7050
Bolaget har till föremål sin verksamhet att inom Enköpings kommun hyra ut, förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter med tillhörande affärs- lägenheter och därtill hö ...
Aktiebolaget Fria Skolor i Enköping
Org.nr: 556808-6085
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning för barn, ungdomar och vuxna samt att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Halvarsvikens Vänner
Org.nr: 556488-7569
Bolaget skall köpa, sälja, äga och förvalta fast egendom.
Aktiebolaget L.P. Sten & Son Fastigheter
Org.nr: 556021-4982
Bolaget skall idka fastighetsförvaltning samt idka hyvleri- och brädgårdsrörelse samt handel med byggnadsvaror.
Aktiebolaget Swedish Interaction (Werac)
Org.nr: 556497-8087
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för den privata- och yrkesmässiga marknaden samt bedriva handel med aktier, andra värdepapper och samlarobjekt samt därmed förenlig verksamhet. ...
Allservice i Enköping AB
Org.nr: 556811-4952
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra mark- schakt- entreprenader, utföra snöröjning och städtjänster, handel med entreprenadmaskiner, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhe ...
Alvarssons Kontorsmaterial AB
Org.nr: 556808-7315
Bolaget ska bedriva försäljning av kontorsvaror och utrustning såsom kontorsinredning och kontorsmaskiner, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.