Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elektriker i Enköping

Weitek AB
Org.nr: 556978-6519
Elinstallation Energianalys Belysningsplanering Fastighetstekniska tjänster
ZME EL AB
Org.nr: 556867-6539
Aktiebolaget ska bedriva service och tjänster avseende elinstallationer samt äga aktier i bolag med sådan verksamhet.