Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Uddevalla

A 4 Quality Business AB
Org.nr: 556503-8105
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, konsultationer inom ekonomi och utföra granskningsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Almagest Pharma AB
Org.nr: 556481-3250
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter genom ägande i handelsbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Anlita Ekonomi i Uddevalla AB
Org.nr: 559030-3243
Konsulttjänster inom ekonomi och redovisning och därmed förenlig verksamhet
AV 15 Consulting AB
Org.nr: 556956-6648
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och fastigheter samt att utföra konsulttjänster inom ekonomi, administration, ledarskap och därmed förenlig verksamhet.
Axeab AB
Org.nr: 556911-2641
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster inom juridik, ekonomi och teknik samt därmed förenlig verksamhet.
Badö Ekonomi KB
Org.nr: 969678-4678
Redovisningsbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
Beronis Finans AB
Org.nr: 556872-4263
Bolaget skall bedriva finansieringsverksamhet genom att förvärva fordringar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva inkassoverksamhet, fakturaservice, reskontraservice, konsultverksamhet inom ekonomi ...
Bleket Bäve AB
Org.nr: 556355-2727
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt försäljning av konsultuppdrag till främst idrottsföreningar och förbund.
blgb kommunkonsult AB
Org.nr: 556920-6583
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet för kommuner inom organisation, ledning, styrning, verksamhetsanalys och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Bokajs AB
Org.nr: 556999-9690
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom ekonomi och redovisning samt handel med värdepapper samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksameht.
Bustin AB
Org.nr: 556782-4908
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsulttjänster inom bygg och fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Bäckman Konsult AB
Org.nr: 556802-7527
Föremålet för bolagets verksamhet är byggtjänster och konsultationer inom bygg och mekaniska installationer samt floristverksamhet, förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
C. Andresen Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556946-6773
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, bokföring och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Dalileia AB
Org.nr: 556971-6060
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt bedriva konsultation inom företagsutveckling, ekonomi, skatt och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Dalileo AB
Org.nr: 556815-4636
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi och förvalt- ningsfrågor, samt att äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Dramsviksnabben AB
Org.nr: 556394-5210
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi, administration, redovisning, systemlösningar och därmed förenlig verksamhet.
Econit AB
Org.nr: 556868-7577
Företagskonsult inom ekonomi och IT samt investeringsverksamhet.
Ekdals Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556268-3838
Bolaget skall bedriva redosvisnings- och datatjänster, bedriva handel med datorer och datatillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.
Extensus AB
Org.nr: 556230-3411
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster, konsulttjänster inom ekonomi, administration och marknadsföring, sälja, köpa och förvalta fastigheter och tomter, samt idka handel med aktier och värdepapper jämte därmed förenli ...
Fiskbranschens Riksförbund Service AB
Org.nr: 556559-3752
Bolaget skall bedriva serviceverksamhet åt företrädesvis medlemmar och medlemsföretag i Fiskbranschens Riksförbund, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.