Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Halmstad

Jan Carlsson Revision i Halmstad AB
Org.nr: 556523-9737
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet och därmed förenlig konsultverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Jan Hermansson Invest AB
Org.nr: 556492-4982
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisningsverksamhet, administrativ service, ekonomisk konsultation, skatterådgivning, förvaltning och handel med fastigheter, handel med aktier och andra värdepapper och därmed för ...
JemtEko AB
Org.nr: 556648-5362
Bolaget skall bedriva redovisning, bokföring, skatterådgivning, träning och tävling med hästar, avelsrådgivning, förmedling av försäkringar samt därmed förenlig verksamhet.
JMK Svensson Revision AB
Org.nr: 556359-1378
Bolaget skall bedriva revisions och bokföringsbyrå samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kungsgatans Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556276-9660
Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet och därmed förenlig konsultverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kunskapskreatörerna AB
Org.nr: 556990-7875
Planerar och arrangerar konferenser, utbildning, temadagar, utställningar, mässor, studioresor. Erbjuder hjälp med projektansökan, projektledning, projektredovisning, projektekonomi, bokföring, bokslut och deklarationer.
LBER Ekonomi AB
Org.nr: 556746-4291
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet samt därmed förenlig verksamhet, zonterapi, massage och annan kroppsvård, försäljning av naturmedicin samt därmed förenlig verksamhet samt äga oc ...
Lemax AB
Org.nr: 556227-5684
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom ekonomi och administration, tillhandahålla kamerala tjänster och konsult- tjänster, äga och förvalta fast egendom, samt att bedriva utformning, tryck, marknadsföring och dist ...
Lyft- och Montageteknik West AB
Org.nr: 556694-5209
Bolaget skall bedriva montage av stålkonstruktioner, entre- prenadarbeten inom mark och bygg, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MaFi Redovisning AB
Org.nr: 556950-1777
Föremålet för bolagets verksamhet är tillhandahållande av tjänster inom bokföring, bokslut, deklaration samt ekonomisk konsultation, handel och förvaltning med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Manatti AB
Org.nr: 556870-7227
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet och utbildning inom företagsledning, ekonomi, rekrytering, fotografering och handel med konfektionsvaror, inredningsprodukter,foto samt förvaltning av fasti ...
Mattsson Intressenter i Halmstad AB
Org.nr: 556802-5653
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning åt annan samt förvalta fast och lös egendom.
Mayfair Properties AB
Org.nr: 556484-5161
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, handel med fast egendom och värdepapper samt åtaga sig redovisningsuppdrag samt producera och utveckla tjänster för digitala medier, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MD Revision i Halmstad KB
Org.nr: 969755-9137
Redovisning, start av företag, deklarationer, bokslut, årsredovisningar, ekonomiska konsultationer samt därmed förenligt verksamhet.
MiJ Revision AB
Org.nr: 556710-1273
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva revisions- och redovisningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Nissastadens Revision AB
Org.nr: 556378-4841
Bolaget skall bedriva revision- och redovisningsverksamhet, fastighetsförvaltning, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Norra Vägen Intressenter AB
Org.nr: 556531-9000
Bolaget skall bedriva försäljning, tilverkning av datorer och programmering, utbildning, service samt därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Nyatorps Veterinärsklinik AB
Org.nr: 556725-6382
Bolaget ska bedriva veterinärsverksamhet, utbildning inom veterinärsbranschen samt konsultverksamet inom redovisningsbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Nydala Företagscenter EF
Org.nr: 769620-8102
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla lokaler och service av dessa samt tillhandahållande av förbruknings- och kontorsmaterial.
O.P.- Ventiler AB
Org.nr: 556112-2705
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer, kameral verksamhet samt försäljning av ventilationsmateriel, samt därmed förenlig verksamhet.