Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Halmstad

A Name Not Yet Taken AB
Org.nr: 556864-2747
Föremålet för företagets verksamhet är att agera konsult inom redovisning, systemutveckling och programmering samt att utveckla egna produkter inom dessa områden.
Accenten Redovisning AB
Org.nr: 556522-4572
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom redovisning, ekonomiutbildning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Adimo Konsult AB
Org.nr: 556753-7567
Aktiebolagets verksamhet ska vara att redovisa och sköta löner och löpande bokföring åt andra företag samt annan administrativ service.
Akey Redovisning i Halmstad AB
Org.nr: 556964-8925
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, förvalta värdepapper och därmed ha förenlig verksamhet.
Akridi AB
Org.nr: 556633-4040
Föremålet för bolagets verksamhet är revision och därtill hörande tjänster såsom konsultationer inom områdena ekonomi och skatter och därmed förenlig verksamhet.
Akridi redovisning AB
Org.nr: 556616-2771
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och konsulttjänster inom företagsekonomi och andra närliggande tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Allbra AB
Org.nr: 556743-9434
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter, värdepappaersförvaltning, administrativa tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet.
Amtower Invest AB
Org.nr: 556231-3675
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva ny-, till-, och ombyggnad av fastigheter, projektkonsultverksamhet, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och värdepapper.
Anjoli Redovisning AB
Org.nr: 556842-0235
Företaget ska bedriva redovisningsverksamhet, konsultation och rådgivning inom ekonomi, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Barketånga AB
Org.nr: 556236-5667
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i organisationsfrågor.
BiJako Revision AB
Org.nr: 556736-7866
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utföra revision, redovisning, rådgivning och skattekonsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Birger Svensson Redovisning AB
Org.nr: 556717-1896
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom redovisning och beskattning.
Bjärehäll Herne & Partners AB
Org.nr: 556602-3569
Aktiebolaget ska bedriva revisions- och redovisningsverksamhet samt därmed förnelig verksamhet.
Bokföring i Halmstad AB
Org.nr: 559005-0455
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, konsultationer och utbildning inom ekonomi, organisation och personutveckling samt andra inom branschen förekommande arbetsuppgifter. Bolaget ska vidare förvalta lös och f ...
Bokförings- & Revisionsbyrån Kontorstjänst HB
Org.nr: 916822-3288
Bokföring, revision och därmed förenlig verksamhet.
Bolmdahl Konsult AB
Org.nr: 556362-6364
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet beträffande företagsekonomiska frågor, åta sig administrations- och ledningsansvar för utomstående företag, medverka till etablering och utveckling av ny affärsverksamhet och därme ...
Brage Partners AB
Org.nr: 556315-5828
Bolaget skall - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lag om kreditaktiebolag - direkt eller genom dotterbolag idka finansieringsrörelse avseende lös egendom genom fakturabelåning och'eller fakturakö ...
Byrå 39 AB
Org.nr: 556833-2968
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisningsbyrå med tillhörande tjänster,tjänster inom IT-området samt utbildning inom dessa områden och däremd förenlig verksamhet.
Byrå Suzanne Bergström AB
Org.nr: 556936-7625
Bolaget ska bedriva redovisningverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Båstad Garanti Redovisning HB
Org.nr: 916432-9105
Redovisning och bokföring.