Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Halmstad

Ciccon Redovisningskonsult AB
Org.nr: 556809-0848
Redovisning och ekonomikonsulting.
DNC Consulting AB
Org.nr: 556739-4779
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla tjänster och konsultationer inom ekonomi, redovisning, försäljning och produktion inom bl.a. restaurang- och fastighetsbranschen, äga och förvalta fast och lö ...
EKARA AB
Org.nr: 559015-2566
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi och organisation och därmed förenlig verksamhet. ...
Ekonomi- och Företagskonsult Ingmar Johannesson AB
Org.nr: 556465-0603
Bolaget skall bedriva revisions- och redovisningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomitjänst Jan Hermansson KB
Org.nr: 916824-3112
Administrativ service (fakturering, redovisning, bokslut och deklaration m m) ekonomisk konsultation och skatterådgivning m m.
EkonomiUtveckling Peter Kellner AB
Org.nr: 556318-6351
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, ekonomisk konsultation, utbildning samt idka därmed förenlig verksamhet.
emreko AB
Org.nr: 556717-1268
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, skattekonsultationer och rådgivning för små och medelstora företag.
Erica Salén Konsult AB
Org.nr: 556880-2663
Aktiebolaget ska bedriva redovisning, ekonomitjänster, konsultativ verksamhet inom ekonomi, ekonomisk rådgivning, coaching, uthyrning av personal samt handel med textil och kontorsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
ett 2 III i Halmstad AB
Org.nr: 556893-8665
Tillhandahålla tjänster inom ekonomi.
FCR Media Holding AB
Org.nr: 556686-5365
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom direkt genom dotterbolag samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Förvaltnings Assistans Sverige AB
Org.nr: 556977-6726
Företaget ska bedriva byrå- och konsultverksamhet inom bokföring, redovisning, ekonomiadministration och därmed förenlig verksamhet, samt handel med värdepapper.
Gold Dust AB
Org.nr: 559000-5178
Bolaget skall bedriva uthyrning av chaufförer samt konsulttjänster för administration samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva utförande av extensions inom frisörverksamheten.
GSG Ekonomiservice i Halmstad AB
Org.nr: 556858-4469
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, administration och därmed förenlig verksamhet.
Gunnel Nilssons Byrå AB
Org.nr: 556718-2232
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom redovisning, bokslutsarbete och deklaration samt därmed förenlig verksamhet.
Gustelia Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556351-9148
Bolaget skall driva redovisning och revision samt idka därmed förenlig verksamhet.
Halmstad Markvärdering AB
Org.nr: 556773-7068
Bolaget skall bedriva värdering av fastigheter och mark, förvaltning av fastigheter och värdepapper, försäljning av administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Halmstad Tryckeri AB
Org.nr: 556121-4734
Bolaget skall bedriva handel med grafiska produkter, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Henrik Otendal Företagsutveckling AB
Org.nr: 556714-9983
Bolaget skall bedriva företags- och organisationsutveckling, tillhandahålla tjänster inom ekonomi- och administration, bild- och ljudproduktion, handel och förvaltning med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inventis i Halmstad AB
Org.nr: 556772-1377
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet, affärsutveckling, ekonomitjänster samt att bedriva handel och förvaltning av värdepapper, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
J-O Dannesunds Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556228-9933
Bolaget skall bestå av revisioner, konsultationer inom redovisning och företagsekonomi samt därmed förenlig verksamhet.