Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Örnsköldsvik

3L Glas & Bygg AB
Org.nr: 556585-4964
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning, inglasning och reparation av glasprodukter och tillbehör, inramningar, bilglasning, byggverksamhet, handel med värdepapper, konst och fastigheter.
Bengt Bergman Bilmaskiner AB
Org.nr: 556702-4632
Bolaget ska bedriva handel med maskiner och utrustning till främst bilverkstäder, handel med last- och transportvagnar, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BERGVALLS BILSERVICE I Ö-VIK KB
Org.nr: 916587-4117
Reconditionering av bilar, försäljning, förmedling, service samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bil- Nord i Lycksele AB
Org.nr: 556201-1485
Bolaget skall idka handel med motorfordon och därmed sammanhängande verksamhet samt förvaltning av värdepapper.
Bilvårdsexperten Sverige AB
Org.nr: 556812-0033
Bolaget ska syssla med bilvård samt försäljning av bilvårds- produkter och därmed förenlig verksamhet.
Botnia CleanTech AB
Org.nr: 556752-1488
Bolaget skall bedriva verksamhet i egen verkstad samt service- och underhållsverksamhet inom transportsektorn och verkstads- branschen samt utföra beräkningar och konstruktion samt idka därmed förenlig verksamhet.
Carstedts Bil AB
Org.nr: 556062-4032
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med och reparation av motorfordon, leasing av bilar och annan till bilar hörande utrustning, finansiell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock ...
D.K. Bilservice AB
Org.nr: 556140-6017
Bolaget skall bedriva bilreparationsverkstad med försäljning av bildelar samt därmed förenlig verksamhet.
Ecosystem i Scandinavien AB
Org.nr: 556338-5839
Bolagets verksamhet är att bedriva affärsmässig miljöverksamhet för transportsektorn med handel, produktion, utbildning, konsultverksamhet, informationsspridning eller övrigt som direkt eller indirekt bidrar till en posi ...
Framvagnsspecialisten i Ö-vik AB
Org.nr: 556439-8518
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet för verkstadsföretag och tradingföretag. Bolaget kommer även att bedriva bilreparationer och försäljning av reservdelar, samt körning av rally och därmed förenlig verksamhet.
Franzéns Motor AB
Org.nr: 556676-1101
Bolaget skall utföra reparation och service på bilar, traktorer, marina enheter samt därmed förenlig verksamhet. Försäljning av reservdelar och tillbehör.
Head and Hands AB
Org.nr: 556829-1172
Bolaget ska bedriva ledningsarbete, projektledning och konsultationer inom miljöteknik, energi och infrastruktur. Reparationer och underhåll av bilar, båtar och fastigheter. Förvaltning av fastigheter. Handel med värdepa ...
HG:s Bilservice AB
Org.nr: 556425-6609
Föremålet för bolagets verksamhet är fodonsreparationer och därmed förenlig verksamhet.
Mats Lindholms Bil Övik AB
Org.nr: 556876-9623
Bolaget ska bedriva handel med motorfordon, reservdelar, tillbehör och reparation av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Nordemans Bil AB
Org.nr: 556113-8297
Bolaget skall direkt eller förmedelst innehav av aktier i andra bolag driva handel med motorfordon samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva däckhandel och i anslutning därtill erbjuda servicet ...
Nordin Bilverkstad AB
Org.nr: 556975-8237
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet avseende bilverkstad, förvalta lös och fast egendom, och därmed förenlig verksamhet.
S F Lundqvist Taxi AB
Org.nr: 556755-9181
Företaget ska bedriva personbefordran och godstransporter samt bilvård med tillhörande detaljhandel och därmed förenlig verksamhet.
Vestbergs Bilservice i Ö-vik AB
Org.nr: 556834-1902
Bolaget ska bedriva bilreparationer samt därmed förenlig verksamhet.
VinNector AB
Org.nr: 556677-8550
Föremålet för bolaget är att förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ångermanlands BilförsäljningsAB
Org.nr: 556047-2101
Bolaget skall idka handel och verkstadsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.