Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ecosystem i Scandinavien AB

"Bolagets verksamhet är att bedriva affärsmässig miljöverksamhet för transportsektorn med handel, produktion, utbildning, konsultverksamhet, informationsspridning eller övrigt som direkt eller indirekt bidrar till en positiv utveckling för den lokala eller globala miljön samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och att idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bildelar - Bilförsäljare - Bilverkstad - Däck - Fastigheter - Reservdelar
Org.nr: 556338-5839
Företagsform: Aktiebolag