Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilförsäljare i Örnsköldsvik

Aktiebolaget Sverre Eklunds Bilaffär
Org.nr: 556058-6918
Bolaget skall bedriva handel med motorfordon samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
BilCity i Örnsköldsvik AB
Org.nr: 559037-5092
Aktiebolaget ska bedriva handel med nya och begagnade motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
Biluthyrning i Örnsköldsvik AB
Org.nr: 556770-7392
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av fordon och handel med bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Carstedts Bil AB
Org.nr: 556062-4032
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med och reparation av motorfordon, leasing av bilar och annan till bilar hörande utrustning, finansiell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock ...
Carstedts Service AB
Org.nr: 556045-3366
Bolaget skall idka handel med motorfordon, leasing av bilar och annan till bilar tillhörande utrustning, import och export av biltillbehör och att idka därmed förenlig verksamhet.
Ecosystem i Scandinavien AB
Org.nr: 556338-5839
Bolagets verksamhet är att bedriva affärsmässig miljöverksamhet för transportsektorn med handel, produktion, utbildning, konsultverksamhet, informationsspridning eller övrigt som direkt eller indirekt bidrar till en posi ...
Lindholms Bil Ö-vik AB
Org.nr: 556804-9851
Bolaget ska bedriva handel med motorfordon, reservdelar, tillbehör och reparation av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Mats Lindholms Bil Övik AB
Org.nr: 556876-9623
Bolaget ska bedriva handel med motorfordon, reservdelar, tillbehör och reparation av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
Nordemans Bil AB
Org.nr: 556113-8297
Bolaget skall direkt eller förmedelst innehav av aktier i andra bolag driva handel med motorfordon samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva däckhandel och i anslutning därtill erbjuda servicet ...
Skoterservice Örnsköldsvik AB
Org.nr: 556653-0639
Bolaget skall bedriva handel och reparationer av skotrar och skogsredskap, postorderhandel med reservdelar till skotrar och skogsredskap samt därmed förenlig verksamhet.
Ulf Nylanders Bilar AB
Org.nr: 556344-0097
Bolaget skall bedriva försäljning av bilar samt förvaltning av fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Yveborg Invest AB
Org.nr: 556963-8736
Företaget ska bedriva konsultation inom företagsutveckling. Företaget ska även bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, uthyrning och handel i fordonsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Ångermanlands BilförsäljningsAB
Org.nr: 556047-2101
Bolaget skall idka handel och verkstadsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.