Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nordin Bilverkstad AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet avseende bilverkstad, förvalta lös och fast egendom, och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilverkstad
Org.nr: 556975-8237
Företagsform: Aktiebolag