Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Göteborg

AA Media KB
Org.nr: 969679-2457
Annonsförsäljning, annonsframställning samt annat grafiskt arbete i samband med detta. På uppdrag göra tidningar, tidskrifter, programblad etc samt andra konsult- och försäljningsuppdrag såsom anskaffning av sponsorer, s ...
Adaptadx AB
Org.nr: 559012-0449
Bolaget ska bedriva annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Adfreight AB
Org.nr: 556781-9569
Bolaget ska bedriva annonsförsäljning och förmedling av fraktlösningar via internet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Allegoria AB
Org.nr: 556942-4905
Bolaget skall bedriva reklam, PR, mediebyrå och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Behr Media AB
Org.nr: 556509-4629
Aktiebolaget ska bedriva auktionsverksamhet på plats och på internet såsom konkursutförsäljningar, anbudsförsäljningar, handel med varor och partier, fastigheter samt värderingar och annonsförsäljning, förvaltning av vär ...
Clicky Minds AB
Org.nr: 556977-1313
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva annonsförsäljning på internet samt därmed förenlig verksamhet.
EuroDoctor AB
Org.nr: 556710-5100
Föremål för bolagets verksamhet är: Import, Export, Tillverkning, Försäljning, Konsultering, Service och Kalibrering av utrustningar, reservdelar, tillbehör och förbrukningsartiklar inom området medicinsk teknik, medicin ...
Fantasy Island Records AB
Org.nr: 556899-0799
Bolaget skall bedriva musikförlagsverksamhet, artistverksamhet, skivbolagsverksamhet, musikproduktion och DJ-verksamhet. Förvaltning av fast och lös egendom. Bokutgivning och bokförsäljning via Internet. Annonsförsäljnin ...
FBTS Holding AB
Org.nr: 556744-0465
Föremålet för bolagets verksamhet är att arrangera bussresor med inriktning på festivaler, konserter och sportrelaterade arrangemang för främst privatpersoner men även för näringsidkare, uthyrning av bussar. Bolaget skal ...
Ferry Systems International AB
Org.nr: 556823-4164
Företaget ska utveckla och sälja programvara för Internet och mobila applikationer med inriktning mot marknadsföring. Företaget ska bedriva annonsförsäljning och även handel och förvaltning av värdepapper samt därmed för ...
Fidox AB
Org.nr: 556880-5153
Reklam, PR, mediebyrå och annonsförsäljning.
FMG Financial Media Group AB
Org.nr: 556807-4446
Bolaget skall bedriva utveckling och produktion av webbjänster inom finansmedia och mediaförsäljning såsom annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Gertrud kommunikation AB
Org.nr: 556930-4628
Företaget kommer i huvudsak arbeta med - språkkonsulttjänster - informations- och kommunikationstjänster - tjänster inom layout och formgivning och därmed förenliga tjänster Företaget kommer dessutom att arbeta med - int ...
GNR Holding AB
Org.nr: 556805-0248
Bolaget skall bedriva administration av koncernen och förvaltning av dotterbolagets aktier samt konsulterande inom mediaplanering och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Gulvi AB
Org.nr: 556991-0044
Bolaget skall via internet och på andra sätt bedriva förmedling av kommunikation i dialogen mellan svensk och rysk kultur, hjälp att integrera i Sverige, föreläsningar och konsultationer samt annonsförsäljning och därmed ...
Göteborg International Film Festival AB
Org.nr: 556719-1654
Bolaget skall producera och driva filmmässor, festivaltält med servering, tidningsproduktion, förlagsverksamhet, annonsförsäljning och andra marknadsaktiviteter samt därmed förenlig verksamhet.
Info-Guide Stadsorientering AB
Org.nr: 556068-3798
Företaget ska bedriva hotellverksamhet och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
J2 Media AB
Org.nr: 556547-7410
Bolaget skall bedriva produktion av tryckta och digitala medier, utföra annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Just Rivista AB
Org.nr: 556683-8610
Bolaget skall bedriva konsultation och produktion av tryckta och digitala medier, samt tidningsutgivning och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Kimia HB
Org.nr: 969775-2849
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara förlagsverksamhet och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.