Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EuroDoctor AB

"Föremål för bolagets verksamhet är: Import, Export, Tillverkning, Försäljning, Konsultering, Service och Kalibrering av utrustningar, reservdelar, tillbehör och förbrukningsartiklar inom området medicinsk teknik, medicinsk utrustning, sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar. Personaluthyrning, Personalförvaltning, Arbetsförmedling och rekrytering Administration av hälso- och sjukvård. Konsultverksamhet avseende företagsorganisation. Stödverksamhet för utbildningsväsendet och personalutbildning. Specialiserad sluten somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus. Primärvårdsmottagningar med läkare och sjuksköterska. Specialistläkarverksamhet inom sjukhus och öppenvård. PR och kommunikation. Reklambyråverksamhet. Direktreklamverksamhet. Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning Marknads- och opinionsundersökning. Apotekshandel. Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar. Specialiserad butikshandel med hälsokost, böcker och tidningar. Partihandel med sjukvårdsartiklar, parfym och kosmetika. Handel med och förvaltning av värdepapper för egen räkning. Grafisk designverksamhet. Reklam fotoverksamhet. Leasing av immateriell egendom och liknande produkter. Medicinsk laboratorieverksamhet."
Org.nr: 556710-5100
Företagsform: Aktiebolag