Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

FBTS Holding AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att arrangera bussresor med inriktning på festivaler, konserter och sportrelaterade arrangemang för främst privatpersoner men även för näringsidkare, uthyrning av bussar. Bolaget skall även direkt eller indirekt, bedriva massmedieverksamhet innefattande publikation av såväl för användaren fria (annonsfinansierade) som användarfinansierade tjänster som distribueras via internet och andra digitala plattformar med fokus på kommunikation och community, publicering av redaktionellt innehehåll, annonsförsäljning samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Fastigheter - Kommunikation
Org.nr: 556744-0465
Företagsform: Aktiebolag