Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

aemedcon HB

"Konsultation, undervisning och information inom området medicin samt biomedicin, vetenskaplig journalistik, medicinjournalistik, sammansättning av annonser, illustration, bildbehandling och layout, annonsförsäljning, it-konsultation samt it-tjänster, import' export-verksamhet och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 969754-9005
Företagsform: Handelsbolag