Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Stockholm

37 grader HB
Org.nr: 969690-1264
Hälso- och sjukvård. Undervisning.
A-DAT AB
Org.nr: 556883-3049
Bolaget ska bedriva verksamhet inom behandling av psykiatriska och beroendepsykiatriska patienter. Rådgivning angående psykiatriska och beroendetillstånd. Undervisning och föreläsningar inom området samt även internetbas ...
A.T.S. Advanced Technology Systems Konsult och Utvecklings AB
Org.nr: 556228-4710
Bolaget skall bedriva konsultation, egen utveckling och handel inom elektronik, medicin, psykologi och undervisning, ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.
AASLUND MANAGEMENT AB
Org.nr: 556938-5833
Bolaget ska bedriva verksamhet inom rekrytering, företagsledning, undervisning, utbildning och kursverksamhet, telekommunikation, annons, reklam samt sport- och idrottsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. ...
AB Analkanalen
Org.nr: 556976-2627
Bolagets verksamhet skall var att bedriva läkarpraktik, medicinsk utveckling, undervisning och därmed förenlig verksamhet.
AB Edward Blom & Co
Org.nr: 556913-6590
Journalistik, inklusive research, reportage, intervjuer och pressfotografi. Redaktörsuppdrag, översättning och textbearbetning. TV-, film-, radio- och textproduktion. Föredrag, undervisning, moderators- och konferenciers ...
AB Elisabet Elfström
Org.nr: 556862-0438
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom landskapsarkitektur och formgivning avseende undervisning, utredning och projektering, produktutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta f ...
AB Klipphammaren
Org.nr: 556582-3308
Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet och utöva undervisning och framställa undervisningsmaterial inom därmed besläktade områden ävensom idka handel med och förval ...
AB Strömherren
Org.nr: 556220-1771
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva sågverksrörelse, bedriva handel med mark, avverkningsrätter och virke, bedriva produktion och distribution av elektricit ...
AB Verismo
Org.nr: 556739-3151
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva artist- framträdande inför publik, undervisning inom musik samt därmed förenlig verksamhet.
ABC PSYKOLOGI AB
Org.nr: 556825-4543
Bolaget ska bedriva kognitiv beteendeterapi, undervisning och handledning.
ACAD-International AB
Org.nr: 556695-3971
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom områdena byggnads- och miljöteknik t.ex akustik och avfallshantering samt undervisning och utbildning, produktutveckling och försäljning inom ...
AcadeMedia Support AB
Org.nr: 556568-8479
Bolaget ska bedriva undervisning av barn, ungdommar och vuxna samt därtill kopplad konsulterksamhet. Dessutom förvaltning och ägande av fast och lös egendom och därtill förenlig verksamhet.
Acasso Music AB
Org.nr: 556235-8787
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom konst, bok, film, video, radio, TV, g ...
Ad Hoc Marie-Louise Irgens AB
Org.nr: 556349-2650
Bolaget skall bedriva psykoterapibehandlingar, familjerådgivning, undervisning inom psykoterapi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Adelsfanan ek. för.
Org.nr: 769621-3417
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla, tillverka, marknadsföra och försälja varor, såsom tvål, parfymer och eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, ...
ADJUVANTES KB
Org.nr: 916841-8086
BOLAGET, SKALL BEDRIVA SJUKVÅRD, UNDERVISNING OCH FORSKNING, HANDEL MED OCH FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER, FÖRVALTNING OCH UTHYRNING AV FAST OCH LÖS EGENDOM, SAMT IDKA DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Adnexus AB
Org.nr: 556341-1460
Bolaget skall driva läkarverksamhet, medicinsk undervisning och konsultation och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.
aemedcon HB
Org.nr: 969754-9005
Konsultation, undervisning och information inom området medicin samt biomedicin, vetenskaplig journalistik, medicinjournalistik, sammansättning av annonser, illustration, bildbehandling och layout, annonsförsäljning, it- ...
Agneta G Tucker Administration AB
Org.nr: 556965-7074
Administrationskonsult hos företag, reportage till företags tidningar och intranät samt översättningar och undervisning.