Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Layout i Stockholm

2 Partners AB
Org.nr: 556548-3707
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen, reklamverksamhet, presentationsmaterial, reklamartiklar, layout, formgivning, konsthantverk, kampanjer, handel med produkter som vänder sig till sällskapsdjur, ...
Acaciagruppen EF
Org.nr: 769607-9362
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att såsom anställda i föreningen bedriva konsultverksamhet inom utbildning, organisationsutveckling, ledarskap, nätverksbyggande, grafisk for ...
aemedcon HB
Org.nr: 969754-9005
Konsultation, undervisning och information inom området medicin samt biomedicin, vetenskaplig journalistik, medicinjournalistik, sammansättning av annonser, illustration, bildbehandling och layout, annonsförsäljning, it- ...
Akrobat AB
Org.nr: 556391-9017
Bolaget skall bedriva layout, formgivning, fotosättning, desktop-publishing, videoanimering, research, marknadsundersökningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Aurinia AB
Org.nr: 556926-6801
Aktiebolaget ska bedriva hantverk, fastighets- och trädgårdsskötsel samt därtill närliggande verksamheter. Media, IT, layout, web, foto, föredrag, journalistik, förlag samt därtill närliggande verksamheter.
Auxano AB
Org.nr: 556377-1525
Bolaget skall till föremål för sin verksamhet är att förvalta och licensiera rättigheter inom grafisk design och tillhörande IT-relaterade tjänster, bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, försäljning av produkte ...
Bengtsson & Sundström Media AB
Org.nr: 556522-1792
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning, layout, redaktionella uppdrag, ekonomiska marknadsanalyser samt tidningsproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bengtsson & Sundström Mediakommunikation KB
Org.nr: 969658-6800
Bedriva annonsförsäljning, layout, redaktionella uppdrag, ekonomiska marknadsanalyser samt tidningsproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bixbite Production AB
Org.nr: 556632-4074
Föremålet för bolagets verksamhet är grafisk verksamhet i form av design, framställning av tryckorginal, scanning av bilder, retuschering av bilder, layout och därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Blom AB
Org.nr: 556966-5820
Företaget bedriver verksamhet inom: - Filmproduktion - Musikproduktion - Musikkomponering - Reklam - Reklamfilm - Reklamtexter - Marknadsföring - Radioreklam - Produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte - Dataspel oc ...
By Svenske HB
Org.nr: 969753-0393
Foto och layout.
Claes Kock AB
Org.nr: 556309-2427
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arkitektur, design, layout & formgivning, upphandling, försäljning och marknadsföring av bygg- och möbelprodukter och inredningsdetaljer samt idka därmed förenlig verksamhet.
CMG HOLDING AB
Org.nr: 556990-4021
Bolagets verksamhet skall vara marknadsföring och konsulttjänster inom musikindustrin och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också idka klubbverksamhet, DJ-spelning, skivutgivning, fotografering, grafisk design oc ...
Constance Design AB
Org.nr: 556940-4253
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom art direction, layout, grafisk design, illustration, reklam och tidningsformgivning, samt bedriva verksamhet förenlig med ovan nämnda.
Dajiyuan Nordic Media EF
Org.nr: 769622-6815
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva följande verksamhet: Föreningen jobbar i huvudsak under samarbete med existerande mediaföretag. Samarbetet går i första hand ut p ...
Data ability Sweden AB
Org.nr: 556381-4689
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet, företrädesvis inom områdena data, redovisning, layout, administration och kontorsservice, samt därmed förenlig verksamhet såsom bl a köp och försäljning av utrust ...
Emtnor AB
Org.nr: 556825-0640
Bolaget skall bedriva psykisk-, social- och fysisk verksamhet såsom terapi, utbildning, utveckling, utredning, författarskap samt traditionell och alternativ behandling både nationellt och internationellt och därmed före ...
Essens Kommunikation HB
Org.nr: 916643-0265
Produktion av läromedel och övrigt textmaterial, layout och web-produktion såsom internethemsidor för kundens räkning t.ex. kodning med hjälp av html-editorer och webproduktions- och redi- geringsprogram. Språkgranskning ...
Film at Sea Nordic AB
Org.nr: 556814-3266
Bolaget skall distribuera film till den norska, danska och svenska handelsflottan, bedriva journalistik, fotografering, layout och textbearbetning samt därmed förenlig verksamhet.
Firma Forma i Skandinavien AB
Org.nr: 556550-4684
Bolaget skall bedriva mekanisk konstruktion och formgivning av industriprodukter och konstföremål, modellbyggnad, grafisk layout och design av reklam och promotionprodukter, samt idka därmed förenlig verksamhet. Företags ...