Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bird Arrow HB

"Förvärva, äga, förvalta och sälja fast egendom, byggnader på ofri grund, aktier och andra värdepapper. Handel med optioner, terminer och liknande på råvarumarknaden. Handel med byggmaterial, el-, hemelektronik- och dataprodukter till konsumenter och indust ri, livsmedel, trycksaker och böcker samt ljudböcker. Utföra och förmedla ekonomiska och tekniska konsulttjänster, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Byggmaterial - Böcker - Datakonsult - Grund - Konsulttjänster - Ljudböcker
Org.nr: 969718-6212
Företagsform: Handelsbolag