Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ljudböcker i Västerås

Bird Arrow HB
Org.nr: 969718-6212
Förvärva, äga, förvalta och sälja fast egendom, byggnader på ofri grund, aktier och andra värdepapper. Handel med optioner, terminer och liknande på råvarumarknaden. Handel med byggmaterial, el-, hemelektronik- och datap ...
Palion Audio AB
Org.nr: 556868-3527
Aktiebolaget ska bedriva förlagsverksamhet avseende ljudböcker och därmed förenlig verksamhet. Utöver kärnverksamheten ska bolaget även bedriva värdepappershandel.