Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Västerås

A Nebréus AB
Org.nr: 556748-5692
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom IT och organisationsutveckling.
ACCREX Consulting AB
Org.nr: 556714-1949
Bolaget ska utföra tekniska konsulttjänster, prototypframtagning, uthyrning av programvara och utbildning inom branscherna IT, verkstads-, byggnads-, försvars- och läkemedelsindustri samt därmed förenlig verksamhet. Bola ...
Advokat Per Odeling AB
Org.nr: 556358-7814
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att driva konsulttjänster inom juridik, jämte därmed förenlig verksamhet
Agerus Global AB
Org.nr: 556861-8564
Bolaget ska marknadsföra och erbjuda produkter och tjänster, samt konsulttjänster, inom management och HR-området.
Aimsoft AB
Org.nr: 556829-1594
Föremålet för företagets verksamhet är IT konsulttjänster.
AJJ Consulting AB
Org.nr: 556998-1441
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom IT-branschen, bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Alexa Assistans AB
Org.nr: 556781-6300
Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder utbildning, föreläsning samt konsulttjänster inom informationsteknink. Framtagning och försäljning av struktureringssystem inom socialservice och styrande organisat ...
Alternatus Familjevårdsbolag AB
Org.nr: 556966-9855
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom området vård och omsorg, bedriva socialt arbete, behandlingsinriktad och eller konsulentstödd familjevård, upplåta "hem för vård'ocheller boende" HVB, genomföra utbildnin ...
Andreas Ek AB
Org.nr: 559002-3395
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster samt produkter för redaktionella verksamheter, internet, media, administration samt därmed förenlig verksamhet.
ARDIS AB
Org.nr: 556684-2588
Bolaget skall bedriva konsulttjänster med inriktning på systemutveckling, databaser och produktutveckling inom IT.
Arne Sällström Konsult HB
Org.nr: 969739-8882
Konsulttjänster inom ekonomisk förvaltning, förvaltning och handel med fast egendom, förvaltning och handel med värdepapper.
Aros Zooexpert AB
Org.nr: 556637-2172
Bolaget skall bedriva zoologisk handel med hemdjur och hemdjurstillbehör, export- och import av hemdjur och tillbehör, försäljning av artiklar för ridsport, jakt och fiske, säkerhetsrådgivning, utbildning av yrkesförare ...
ArtifaxTech AB
Org.nr: 556890-1994
Erbjuder konsulttjänster till IT företag.
B & G Konsulttjänster AB
Org.nr: 556928-3640
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom ekonomi och affärsutveckling samt bedriva värdepappershandel i mindre omfattning.
Bengtson med ett s AB
Org.nr: 556860-8235
Bolaget skall bedriva konsulttjänster och utbildning inom energisektorn, personaluthyrning inom reception, kundtjänst, kontor, administration och butik. Kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Berntsson Trade AB
Org.nr: 556794-4912
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper samt försäljning och uthyrning av fastigheter, bilar, båtar och presenträdgårdsartiklar samt tillhandahålla konsulttjänster inom management och därmed förenlig verksamhet.
Bio Topcorporation AB
Org.nr: 556762-1569
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom miljö och transport, främst inom järnvägsområdet, samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bird Arrow HB
Org.nr: 969718-6212
Förvärva, äga, förvalta och sälja fast egendom, byggnader på ofri grund, aktier och andra värdepapper. Handel med optioner, terminer och liknande på råvarumarknaden. Handel med byggmaterial, el-, hemelektronik- och datap ...
Björnfällen Consulting AB
Org.nr: 559018-0013
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva: (a) Tekniska konsulttjänster åt kraftbolag såsom konstruktion, projektledning, projektplanering (b) Läkartjänster (c) Äga och förvalta fast egendom, aktier, andelar, annan ...
Bladder top AB
Org.nr: 556977-7526
Konsulttjänster inom medicin med inriktning på urologi till landsting, privata och offentliga verksamheter och därmed förenlig verksamhet.