Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggmaterial i Västerås

Bird Arrow HB
Org.nr: 969718-6212
Förvärva, äga, förvalta och sälja fast egendom, byggnader på ofri grund, aktier och andra värdepapper. Handel med optioner, terminer och liknande på råvarumarknaden. Handel med byggmaterial, el-, hemelektronik- och datap ...
CQ montage AB
Org.nr: 556872-1657
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt handel med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Design by Mowitz AB
Org.nr: 556958-9228
Föremålet för bolagets verksamhet är byggtjänster samt försäljning av byggmaterial, inredningsartiklar och därmed förenlig verksamhet.
EAST i Västerås AB
Org.nr: 556893-7212
Förmålet för bolagets verksamhet för import och export av musikinstrument samt inredningsdetaljer. Äga och förvalta fast och lös egendom, fastighetsförvaltning samt fastighetsskötsel, värdepappershandel och handel med by ...
Elmertoft Bygg & Montage AB
Org.nr: 556178-3233
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av fönster samt bedriva byggnadssnickerier och handel med byggmaterial samt därmed förenliga verksamheter.
Gubbens sten AB
Org.nr: 556890-9427
Bolaget ska bedriva försäljning av sten och byggmaterial samt byggverksamhet.
Harman Personal AB
Org.nr: 556687-8996
Bolaget ska bedriva arbetsförmedling och rekrytering, partihandel med virke och andra byggmaterial. Arrangera boxningsgalor. Restaurangverksamhet, cafeverksamhet samt därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepappe ...
Hälla bygg och våtrum service HB
Org.nr: 969739-7827
Byggverksamhet samt handel med byggmaterial.
Inredning & Design, Fredrik Gåfvels AB
Org.nr: 556733-6358
Bolaget ska bedriva partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods samt därmed förenlig verksamhet.
Marmolux AB
Org.nr: 556755-3846
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva lokalvård, städning, byggstädning, bemanning, försäljning av lokalvårdsprodukter, försäljning av byggmaterial och transport verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Vidare sk ...
Mercium AB
Org.nr: 556359-1634
Bolaget skall bedriva montering och demontering, reparation och försäljning av bilar, transporter, handel med byggmaterial, vvs-, byggnads- och entreprenadarbeten och fastighetsskötsel samt handel med värdepapper samt dä ...
Mvision AB
Org.nr: 556686-1562
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring inom byggnads- och fastighetsbranschen, värdepappersförvaltning, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta aktier i dotter- och intresseföretag, partihandel med v ...
PB,s Riv och återvinning AB
Org.nr: 556575-3596
Bolaget ska utföra rivningstjänster, återvinning av byggmaterial och betonghåltagning samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
SOLMO AB
Org.nr: 556823-7332
Bolaget ska bedriva el-entreprenad, el-montageövervakning, import av byggmaterial och verktyg inom el-branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Specialist-Läkare Care F&L AB
Org.nr: 556888-9546
Bolaget ska bedriva hälso-, frisk- och sjukvårdsverksamhet samt forskning, föreläsningar och egen mottagningsverksamhet. Framtagande av utbildnings- och undervisningsmaterial samt utbildning, utveckling och rådgivningsve ...