Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vänerfläkt KB

"Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, underhåll av fastigheter, företrädesvis inom fläkt och ventilation, fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Fastighetsskötsel - Underhåll - Ventilation
Org.nr: 969622-5557
Företagsform: Kommanditbolag