Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Karlstad

2 Bernhardsson AB
Org.nr: 556487-5754
Bolaget skall bedriva fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och värdepapper.
3LG Förvaltnings AB
Org.nr: 556568-1615
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet avseende kyl- och värmeteknink samt därmed förenlig verksamhet.
9 millimeter Fastigheter AB
Org.nr: 559012-6016
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
A Sandsjö Förvaltning AB
Org.nr: 556484-8884
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp, försäljning samt förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Imo Pectore
Org.nr: 556785-3261
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Adviselab AB
Org.nr: 556589-4549
Bolaget skall bedriva internationell konsultverksamhet samt affärsutvecklingsärskilt med avseende på idrottsrörelsen jämte förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AeroWind AB
Org.nr: 556890-5805
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom förnybar energi, konsultverksamhet inom förnybar enenergi och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AGB-FASTIGHETER KB
Org.nr: 916574-7396
Förvaltning av fastigheter
AGTB Fastighets AB
Org.nr: 556541-4108
Bolaget skall äga och förvalta, fastigheter, värdepapper samt bedriva restaurangverksamhet, catering, uthyrning av storköksutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Ahlmarks Fastigheter AB
Org.nr: 556015-3693
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.
Ahlmarks Fastigheter i Värmland AB
Org.nr: 559017-5351
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AIT Holding AB
Org.nr: 556816-8875
Bolaget ska äga och förvalta lös egendom, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AJOR AB
Org.nr: 556762-1999
Bolaget ska bedriva konsultuppdrag inom verkstadsindustrin, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AKKA Mäklarbyrå AB
Org.nr: 556971-6961
Företaget ska bedriva förmedling av fast egendom och nyttjanderätt i fast egendom samt erbjuda konsulttjänster inom fastighetsområdet och idka därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även bedriva teoretisk och praktis ...
Aktiebolaget Lagergrensgatan 1
Org.nr: 556472-7195
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Värmlandsskog
Org.nr: 556697-9687
Bolaget skall handla med läkemedel, konsultverksamhet åt läkemedelsbolag, förvaltning av kapital i form av aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Tillhanda hålla tjänster åt skogsägare och skogsföretag. ...
Albec Welfare Affairs AB
Org.nr: 556789-3721
Konsultverksamhet inom områdena sjukvård organisation, ledarskap och utbildning. Personaluthyrning inom områdena hälso- och sjuk- vård. Handel med fastigheter och värdepapper. Fastighets- förvaltning. Uthyrning av semest ...
Albér Fastigheter i Kristinehamn AB
Org.nr: 556571-2832
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Albér Fastigheter i Säffle AB
Org.nr: 556579-1620
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Albér Gapern AB
Org.nr: 556448-8400
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.