Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Karlstad

Fläkt Teknik Entreprenad i Karlstad AB
Org.nr: 556400-9040
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och installationer inom VVS och ventilation, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Plåtslageritjänst i Karlstad AB
Org.nr: 556785-2081
Bolaget ska bedriva plåtslageri, ventilation, tak- och byggnadsarbete samt annan därmed förenlig verksamhet.
Rickard Renberg AB
Org.nr: 556998-6309
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnads- och montageverksamhet inom bygg och ventilation samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Sotning & Ventilation i Karlstad AB
Org.nr: 556502-9120
Bolaget skall bedriva sotning- och ventilationsarbeten och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom äga och förvalta fast och lös egendom.
Vänerfläkt KB
Org.nr: 969622-5557
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, underhåll av fastigheter, företrädesvis inom fläkt och ventilation, fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.