Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Karlstad

888 Welding AB
Org.nr: 556987-9322
Bolaget ska utföra arbeten inom svetsning, industrimontage, rörinstallationer, legotillverkning av metalldelar, industriellt underhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Belker Vakuumteknik AB
Org.nr: 556718-7934
Bolagets verksamhet ska vara försäljning, montage och underhåll av vakuumsystem och därmed förenlig verksamhet.
Bengt Byh Rörservice AB
Org.nr: 556531-1874
Bolaget skall bedriva rörmokeri, försäljning, reparation och underhåll av tillverkningsutrustning inom rörmokeribranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Brobergs Svets & Plåt i Karlstad AB
Org.nr: 556531-0652
Bolaget skall bedriva tillverkning, produktion och försäljning av plåtprodukter, reparation och underhåll av tillverkningsutrustning inom plåtindustrin, svetsservice inom plåtindustrin samt idka därmed förenlig verksamhe ...
Bryngfjorden Golf AB
Org.nr: 556606-8739
Bolaget skall projektera, utveckla och förestå drift av golfanläggning. Bolaget kommer att arbeta med utbildning, kompetensutveckling och konsultverksamhet inom golfsport och golfbaneskötsel och därmed förenlig verksamhe ...
Bygg- och Tempelvård i Värmland AB
Org.nr: 556567-2622
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av tjänster rörande service och underhåll samt därmed förenlig verkasamhet.
Börje Bäckström AB
Org.nr: 556920-4521
Bolaget ska bedriva försäljning av pooler och pooltillbehör samt uppförande, reparationer och underhåll av pooler och annan därmed förenlig verksamhet.
C G Kull AB
Org.nr: 556161-6326
Bolaget skall bedriva försäljning av brandskyddsprodukter och brandredskap, underhåll och kontroll av gasflaskor samt utrymningssäkerhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Carlsson & Hagman Holding AB
Org.nr: 556637-8211
Bolaget skall äga och förvalta aktier, bedriva försäljning, montage och underhåll av lyftutrustning och Pneumatik, samt därmed förenlig verksamhet.
CNA International KB
Org.nr: 969773-0027
Bolaget ska vara verksam inom flygbranschen. Tjänster som kommer att erbjudas är luftvärdighets övervakning och förnyelse. Flygplans tekniska ingenjörstjänster samt reservdels analysering, anskaffning och försäljning. Re ...
EH Korgtvätt HB
Org.nr: 969768-0164
Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva underhåll i form av tvätt och rengöring av kundkorgar och kundvagnar, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fordon och Fastigheter i Värmland AB
Org.nr: 556706-1261
Förmålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsservice och fastighetsförvaltning, service och handel med transportfordon, service och underhåll av bryggerier, handel med värdepapper och därmed förenlig verksam ...
Glas-Weld System AB
Org.nr: 556563-9738
Bolaget skall bedriva reparation, underhåll, utbyte och försäljning av tillbehör inom fordonsbranschen, konsultverksamhet inom denna bransch och därmed förenlig verksamhet.
Golv och Renovering i Karlstad AB
Org.nr: 556952-3102
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inläggning av golv- och väggmaterial, målningsarbeten samt skötsel och underhåll av gröna ytor och därmed förenlig verksamhet.
Gustavsbergs Kabel-Tv ekonomisk förening
Org.nr: 716451-2258
Föreningens har till ändamål att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom att handha projektering, upphandling, installation, drift och underhåll av en centralantennanläggning (nedan benämnd anläggningen) för mottag ...
Höjdens Spol- och avloppsteknik KB
Org.nr: 969764-8377
Bolaget ska bedriva spol- och slamsugning samt underhåll av brunnar, ledningar och avlopp.
Industritjänst i Europa AB
Org.nr: 556713-1643
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mekanisk underhåll, industriellt montage och entreprenadarbete inom sågverk, värmeverk, kärnkraftverk, pappers- och cellulosa, petrokemiska byggnads- och verkstadsindustri ...
J Arnemar AB
Org.nr: 556190-6735
Bolaget skall bedriva ekonomikonsultationer, musikproduktion, handel och tävlingsverksamhet med hästar, uthyrning och handel av utrustning för underhåll och rekonditionering av batterier samt därmed förenlig verksamhet.
JTM SÄK AB
Org.nr: 556672-4141
Bolaget skall bedriva installation och försäljning av svagströmsanläggningar samt service, underhåll och konsultverksamhet inom säkerhetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Karlstad Styrmontage AB
Org.nr: 556246-5210
Aktiebolagets verksamhet är att bedriva konsult- och installationsverksamhet inom områdena bygg, vvs, el, automation samt inre och yttre underhåll av fastigheter. Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av värdepapp ...