Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

SEPTEM EF

"Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och engagemang för att främja handel samt till växt för de företag som har sådana målsättningar. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att: * bedriva serviceverksamhet för medlemmar, såsom marknadsföring, förhandlingshjälp, redovisning och databehandling * rådgivning och stödverksamhet vid start av eget eller annan kooperativ verksamhet * utveckling och förmedling av yrkeskompetens inom natur- och hälsoprodukter, tjänster och föreläsningar om naturprodukter och hälsoprodukter samt stress och utbrändhet."
Finns i branscher på Wedoo: Föreläsningar - Förmedling - Marknadsföring - Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 769607-3571
Företagsform: Ekonomisk förening