Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Huskvarna

BoPrima i Jönköping AB
Org.nr: 556684-6092
Bolaget skall bedriva förmedling av boende i privata villor och lägenheter för utställare och besökare på mässor i Jönköping samt därmed förenlig verksamhet.
Din Bilvårdare i Jönköping AB
Org.nr: 556844-1082
Aktiebolaget skall bedriva försäljning, inbyte, förmedling, inköp, import och export av bilar och motorcyklar samt bedriva bilvård och bilreparationer jämte därmed förenlig verksamhet.
Ingenjörsfirman J. Mared AB
Org.nr: 556136-2236
Bolaget skall idka köp, förmedling och försäljning av maskiner inom träbearbetningsbranschen, brännbara avfallsprodukter och därmed sammanhängande utrustningar samt även bedriva fastighetsförvaltning.
JVL Cars Sweden AB
Org.nr: 556911-8879
Aktiebolaget skall bedriva försäljning, inbyte, förmedling, inköp, import och export av bilar och motorcyklar samt bedriva bilvård och bilreparationer jämte därmed förenlig verksamhet.
KM Data HB
Org.nr: 969683-9035
Distribution och försäljning av datorer och telefoner jämte tillbehör samt förmedling av telefonabonemang.
Mared Invest AB
Org.nr: 556854-7276
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva köp, förmedling och försäljning av maskiner inom träbearbetningsbranschen, brännbara avfallsprodukter och därmed sammanhängande utrustningar, import och försäljning av teknis ...
Människor i Gemenskap EF
Org.nr: 769626-9344
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla utbildning, personaluthyrning, bokutgivning, översättning, tolk-förmedling, e-handel, hushålls- nära tjänster, hyresrätts ...
Nannybyrån Wätterstaden HB
Org.nr: 969768-6237
Förmedling av barnpassning.
Navek EF
Org.nr: 769603-1850
Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom serviceverksamhet för medlemmarna såsom marknads- föring, förhandlingshjälp samt redovisning och databehandling. Föreningen skall bedriva rådgiv ...
Sbilcenter i Jönköping AB
Org.nr: 556887-9661
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och förmedling av begagnade bilar, bilvård, däckförsäljning, däckskifte och därmed förenlig verksamhet.
SEPTEM EF
Org.nr: 769607-3571
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och eng ...
Tommy Nilsson Försäkringskonsult AB
Org.nr: 556867-7594
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning och förmedling av försäkringslösningar samt därmed förenlig verksamhet.