Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Huskvarna

Aktiebolaget Addvalues i Sverige
Org.nr: 556861-6170
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom marknadsföring, mentorskap, kommunikation och informationssystem till företag samt därmed förenlig verksamhet.
AMI Invest AB
Org.nr: 556291-7897
Aktiebolaget ska bedriva handel med fast egendom, byggnation och förvaltning av fastigheter, marknadsföring och försäljning av livsmedel, översättningsverksamhet samt försäljning av textil- varor ävensom idka därmed före ...
Anna Rosklint Illustration & design AB
Org.nr: 556918-3287
Företaget ska sälja illustrationer, mönster och fotografier. Även försäljning av mönster och illustrationer på exempelvis leksaker, tyger och papper ingår som en del i företaget. Kunder kan dessutom anlita företaget för ...
AXA Machine Tools Scandinavia AB
Org.nr: 556775-0939
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av verktygsmaskiner och tillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
B R O Företagsgrupp AB
Org.nr: 556504-5266
Bolaget ska bedriva verksamhet inom företagsutveckling, marknadsföring och resursförsörjning samt bygg- och renoveringsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Brasvärmegruppen i Sverige EF
Org.nr: 769627-1084
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att aktivt arbeta och samordna gemensam marknadsföring, gemensamma aktiviteter samt gemensamma inköp för att på så sätt stärka medlemmarnas u ...
Cax Consulting AB
Org.nr: 556836-5521
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning, verksamhetsutveckling och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
CCJ Kommunikation AB
Org.nr: 556554-7535
Bolaget skall bedriva reklam och marknadsföring, information- och kommunikationsstrategi, organisationsfrågor samt annonsverksamhet och därmed förenlig verksamhet
FinnMera AB
Org.nr: 556634-3702
Bolaget skall bedriva försäljning och support av IT, reklam, marknadsföring, fastighetsförvaltning och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
God Hjul AB
Org.nr: 556843-7437
Föremålet för bolagets verksamhet är ska bedriva uthyrning, försäljning och marknadsföring av fordon, maskiner såsom fälgar och däck och marknadsföra fordonsrelaterade evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Informo AB
Org.nr: 556507-2955
Bolaget skall utföra marknadsundersökningar och konsulttjänster inom marknadsföring, handel med konst ävensom idka därmed förenlig verksamhet
Jill Music AB
Org.nr: 556815-4586
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka producerande verk- samhet, konsulteverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknad ...
Lawall Förvaltnings AB
Org.nr: 556480-7021
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och annan fast egendom, samt bedriva uthyrningsverksamhet av fastigheter, samt bedriva ny- och ombyggnationer av byggnader och byggnadsmoduler, samt bedriva sjuk- och friskvård ...
LEAND i Jönköping AB
Org.nr: 556212-9212
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, marknadsföring och försäljning av marknadsförings- och administrativa tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Löfstedt Relax EF
Org.nr: 769618-7603
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera - utveckla - bibehålla och utöka sina affärer och ...
Mainstreet EF
Org.nr: 769615-7929
Föreningens ändamål är att sälja in sin produkt som är musik konstellationen Mainstreet. Föreningen säljer in sina tjänster till konsertarrangörer runt om i landet med namnet Mainstreet. Föreningen vill väcka intresse fö ...
Martin Eriksson Utbildning AB
Org.nr: 556370-9327
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultation inom marknadsföring, försäljning och ekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Middekar Förvaltning AB
Org.nr: 556390-5008
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och annan fast egendom, samt bedriva uthyrningsverksamhet av fastigheter, samt bedriva ny- och ombyggnationer av kiosker och andra byggnader, reparationer av byggnader och byggn ...
Patrick Hertzberg AB
Org.nr: 556841-4790
Bolaget ska bedriva ett tjänsteutbud, inom såväl privat- som offentlig sektor, innefattande konsulttjänster av besiktningsarbeten och marknadsföring av företag för renovering av fastigheter, fastighetsförvaltning, handel ...
PC Grafik i Göteborg AB
Org.nr: 556257-3559
Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av grafiska programvaror för IBM PC och kompataibla persondatorer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.