Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Huskvarna

Alestubben AB
Org.nr: 556676-5441
Bolaget skall bedriva förvaltning av noterade och onoterade aktier. Konsultation inom företagsledning och redovisning. Handel med inredningsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Ann Janekes Ekonomitjänst AB
Org.nr: 556390-2427
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
B.E.C - Mästarna HB
Org.nr: 969631-1118
Konsulttjänster inom byggservice samt byggmaterialförsäljning och uthyrning. Fastighetsförsäljning. Bokföring och redovisning.
Davids Redovisning & Konsult AB
Org.nr: 556812-7475
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
e-Dot AB
Org.nr: 556792-7792
Aktiebolagets verksamhet är att bedriva IT-konsultverksamhet, försäljning av e-tjänster, programutveckling, systemutveckling, webblösningar, utveckling, import och försäljning av dataprodukter, logistikkonsultverksamhet, ...
Ekonomipartner i Huskvarna AB
Org.nr: 556514-4887
Bolaget skall bedriva konsultationer inom skatter, redovisning och revision, samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomipartner i Huskvarna HB
Org.nr: 969652-4926
Konsultuppdrag inom redovisning, bokslut och beskattning samt därmed förenlig verksamhet.
EVRY Shared Service Center AB
Org.nr: 556447-1141
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer, såsom löpande redovisning, bokslut, deklarationer och allmän rådgivning, samt därmed förenlig verksamhet.
Hagdal Consult AB
Org.nr: 556956-0823
Bolaget skall bedriva konsultation inom ekonomi och redovisning jämte därmed förenlig verksamhet.
JKP Konsult AB
Org.nr: 556425-0222
Bolaget skall bedriva konsulttjänster avseende skatterådgivning, redovisning, organisationsfrågor samt databearbetning av ekonomirutiner, äga och förvalta värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kaxholmen Ekonomi AB
Org.nr: 556986-9612
Bolagets verksamhet ska vara inriktad på tjänster och rådgivning inom redovisning och ekonomistyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Löfstedt Relax EF
Org.nr: 769618-7603
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera - utveckla - bibehålla och utöka sina affärer och ...
Navek EF
Org.nr: 769603-1850
Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom serviceverksamhet för medlemmarna såsom marknads- föring, förhandlingshjälp samt redovisning och databehandling. Föreningen skall bedriva rådgiv ...
P Ljunggren Consulting AB
Org.nr: 556801-0051
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster inom redovisning och ekonomi.
PM Revision AB
Org.nr: 556899-6119
Bedriva revision samt konsultationer inom ekonomi, redovisning, skatter och därmed förenlig verksamhet.
Providus Konsult AB
Org.nr: 556269-9214
Bolaget skall bedriva konsulttjänster avseende skatterådgivning, redovisning, organisationsfrågor samt databearbetning av ekonomirutiner, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Reboco HB
Org.nr: 916523-8214
Bokföring, redovisning samt förvaltning av värdepapper.
SEPTEM EF
Org.nr: 769607-3571
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera, utveckla, bibehålla och utöka sina affärer och eng ...
Svensk Redovisningstjänst AB
Org.nr: 556818-3742
Bolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi och redovisning jämte därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper.