Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

JKP Konsult AB

"Bolaget skall bedriva konsulttjänster avseende skatterådgivning, redovisning, organisationsfrågor samt databearbetning av ekonomirutiner, äga och förvalta värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Konsult - Konsulttjänster - Redovisning
Org.nr: 556425-0222
Företagsform: Aktiebolag