Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Huskvarna

Alve Andersson AB
Org.nr: 556073-0854
Bolaget skall bedriva revisions- och bokföringsbyrå samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ann Janekes Ekonomitjänst AB
Org.nr: 556390-2427
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
B.E.C - Mästarna HB
Org.nr: 969631-1118
Konsulttjänster inom byggservice samt byggmaterialförsäljning och uthyrning. Fastighetsförsäljning. Bokföring och redovisning.
CAR LIN PROMOTIONS AB
Org.nr: 556798-7812
Företaget ska bedriva import och försäljning av drycker samt verksamhet inom områdena bokföring, administration och data.
Corporatum AB
Org.nr: 556505-7089
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, företagsförmedling, factoring, inkassoverksamhet, uthyrning av personal jämte därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper.
Creative Company Investment Sweden AB
Org.nr: 556733-7927
Bolaget skall idka förvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Davids Redovisning & Konsult AB
Org.nr: 556812-7475
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
e-Dot AB
Org.nr: 556792-7792
Aktiebolagets verksamhet är att bedriva IT-konsultverksamhet, försäljning av e-tjänster, programutveckling, systemutveckling, webblösningar, utveckling, import och försäljning av dataprodukter, logistikkonsultverksamhet, ...
Ekonomipartner i Huskvarna AB
Org.nr: 556514-4887
Bolaget skall bedriva konsultationer inom skatter, redovisning och revision, samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomitjänst Futura AB
Org.nr: 556620-4052
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla redovisningstjänster och övriga närliggande tjänster som vanligtvis tillhandahålles av en redovisningsbyrå.
EVRY Shared Service Center AB
Org.nr: 556447-1141
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer, såsom löpande redovisning, bokslut, deklarationer och allmän rådgivning, samt därmed förenlig verksamhet.
H. Davidsson Enterprises AB
Org.nr: 556346-1911
Bolaget skall bedriva administrativa tjänster, konsultationer inom ekonomi, juridik och företagsledning. Bolaget skall dessutom bedriva konsultationer inom företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Hagdal Consult AB
Org.nr: 556956-0823
Bolaget skall bedriva konsultation inom ekonomi och redovisning jämte därmed förenlig verksamhet.
HB DYF
Org.nr: 969742-2500
Webbutik: Försäljning av rengöringsprodukter och kosttillskott.
Hovslätts Alltech AB
Org.nr: 556879-2617
Bolaget skall bedriva bilvård, bilreparationer, försäljning av bilvårdsprodukter, bygg- och takarbeten jämte därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta patent, värdepapper och fastig- heter.
Induco Revision AB
Org.nr: 556491-7218
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva revisions- och redovisningsbyrå jämte därmed förenlig verksamhet. Eventuellt överskott på bolagets verksamhet, efter lagstadgad konsolidering, kan användas till att stödja id ...
JKP Konsult AB
Org.nr: 556425-0222
Bolaget skall bedriva konsulttjänster avseende skatterådgivning, redovisning, organisationsfrågor samt databearbetning av ekonomirutiner, äga och förvalta värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Jönköpings Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556118-1388
Bolaget skall dels bedriva ekonomisk konsultverksamhet, dels bedriva handel med träbearbetningsmaskiner och tillbehör därtill samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lidheds Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556732-5518
Bolaget ska bedriva revisions- och redovisningsbyrå jämte därmed förenlig verksamhet.
P Ljunggren Consulting AB
Org.nr: 556801-0051
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster inom redovisning och ekonomi.