Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Providus Konsult AB

"Bolaget skall bedriva konsulttjänster avseende skatterådgivning, redovisning, organisationsfrågor samt databearbetning av ekonomirutiner, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Konsult - Konsulttjänster - Redovisning
Org.nr: 556269-9214
Företagsform: Aktiebolag