Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Global Redovisning i Västerort AB

"Bolaget skall ha till ändamål att bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom: Ekonomi-, redovisnings-, och skatteområdet samt administrativ verksamhet för annans räkning. Utveckling och försäljning av internetrelaterade abonnemangs-, drifts- och datakommunikationstjänster samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Redovisning
Org.nr: 556985-6395
Företagsform: Aktiebolag