Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Alazzi AB

"Fastighetsförvaltning. Handel med fastigheter och därtill närliggande varor och tjänster.Konsulting inom fastighetsutveckling. Konsulting inom byggnadsmaterial, byggnadsmetoder, smörjmedel och metoder. Konsulting inom affärsutveckling. Konsulting och utbildning inom Marknadsföring och Försäljning. Handel med varor och tjänster inom bygg. Handel med varor och tjänster inom elektronik. Handel med varor och tjänster inom skönhet och hälsa. Handel med aktier och andra värdepapper."
Org.nr: 556978-5040
Företagsform: Aktiebolag