Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Provisionshandel i Västerås

Agent Partners Around the World 123 AB
Org.nr: 556533-4942
Bolaget ska bedriva agenturverksamhet, import och försäljning av skor jämte därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Bergslagsverken
Org.nr: 556243-0008
Bolaget skall driva industri och handelsverksamhet inom metall varubranschen samt värdepappersrörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Traktorbolaget i Västerås
Org.nr: 556200-8101
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av jordbruksmaskiner och redskap samt därmed förenliga verksamheter.
Alazzi AB
Org.nr: 556978-5040
Fastighetsförvaltning. Handel med fastigheter och därtill närliggande varor och tjänster.Konsulting inom fastighetsutveckling. Konsulting inom byggnadsmaterial, byggnadsmetoder, smörjmedel och metoder. Konsulting inom af ...
anivob AB
Org.nr: 559028-4906
Partihandel med kläder och skodon, provisionshandel med livsmedel drycker och tobak, researrangemang, byggnadssnickeriarbeten, personaluthyrning uthyrning av anställda, konsultverksamhet avseende företags organisation, t ...
APERAM Stainless Services & Solutions Nordic AB
Org.nr: 556141-1850
Bolaget skall: 1) inköpa och försälja stål och stålprodukter. 2) bedriva sin verksamhet genom delägarskap i andra företag. 3) bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aros Sport Media AB
Org.nr: 556906-3398
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förlagsverksamhet, konsultverksamhet inom försäljning av reklam, litteratur samt därmed förenlig verksamhet.
Beauty Trend Publishing Sweden AB
Org.nr: 556569-7512
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet inom modebranschen samt konsultuppdrag med huvudinriktning på marknadsföring samt utbildning och handledning inom förskola och därmed förenlig verksamhet.
Designgaraget AB
Org.nr: 556991-0705
Bolaget ska bedriva rådgivande och konsultativ verksamhet i företagslednings-, PR-, marknadsförings-, kommunikations- och informationsfrågor, affärsutveckling, strategier, försäljning och distribution, organisationsutvec ...
ELFO Automation AB
Org.nr: 556685-8832
Bolaget skall bedriva - import och försäljning av industriprodukter såsom styr- och reglersystem för automatiseringsutrustningar. - service och reservdelsförsäljning av industriprodutker såsom styr- och reglersystem för ...
Embedded Technologies EMLOG AB
Org.nr: 556582-2243
Bolagets skall förvalta imateriella rättigheter inom processindustrin, konsulting inom tillverkningsindustrin, handel med maskinutrustning inom industrin och försäljning av elektroniksensorer samt därmed förenlig verksam ...
FTA Management AB
Org.nr: 556920-6328
Bolaget ska bedriva företags- och fastighetsinvesteringar, tillhandahållande av management och finansieringsresurser, samt internationell handel, företrädesvis inom kemi- och energi- branschen samt bedriva därmed förenli ...
Gillemarkens HB
Org.nr: 969611-1807
Bolaget ska bedriva handel med lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner inom väg och bygg, anordnande av jakter, utarrendering av jaktmarker, handel med hästar och hundar, handel med värdepapper, entreprenadverksamhet ...
H.T. International Textiles AB
Org.nr: 556553-0150
Bolaget skall inom TK-branschen bedriva agentur, konsultverksamhet och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Hepto Group AB
Org.nr: 556849-7100
Föremålet för bolagets verksamhet är handelsagentur med maskiner och produkter inom lantbruk samt handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
InWaMa AB
Org.nr: 556929-4886
Handel och logistik med biologiskt och fossilt bränsle och återvunnet material, såsom papper, trä, plast, gummi och liknande samt deras restprodukter.
Kamentora Elektriska AB
Org.nr: 556258-7187
Bolaget skall bedriva försäljning av varor och tjänster för elektrisk industri, installation inom bygg- och anläggningsverksamhet, import och export därav samt därmed förenlig verksamhet.
Kamph Agenturer AB
Org.nr: 556053-0817
Bolaget skall driva handel och agenturverksamhet med hushållsartiklar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom, köpa och försälja värdepapper, bedriva uthyrning av maskin ...
Keystone Access AB
Org.nr: 556839-9900
Grossistverksamhet med accessoarer, Säljkanal för leverantörer till butiker och kedjor, Konsult och Butiksdesign.
Konst & Ram i Västerås AB
Org.nr: 556925-3528
Bolaget skall bedriva försäljning av konst, galleri och utföra inramningar samt konsultverksamhet inom utbildning samt därmed förenlig verksamhet.