Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Västerås

1975 Helinstallation AB
Org.nr: 556890-7322
Akitebolaget ska bedriva verksamhet inom området för elinstallation samt därmed förenlig verksamhet.
1:a Västmanlandsfonden AB
Org.nr: 556790-4072
Bolagets verksamhet är att genomföra samt förvalta investeringar i aktiebolag i tidiga skeden, bedriva affärsutveckling avseende potentiella affärskoncept och kommersialiserande av innovation, äga och förvalta värdepappe ...
1Line AB
Org.nr: 556859-9491
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och affärsutveckling samt värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet.
2link Västerås AB
Org.nr: 556977-1503
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management och IT samt därmed förenlig verksamhet.
2Way AB
Org.nr: 556811-2394
Bolaget ska bedriva konsultverkamhet i frågor rörande företagsledning och företagsutveckling, såsom exempelvis marknadsförning och reklam, dels äga och förvalta värepapper.
3 100 65grader AB
Org.nr: 556620-1488
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och rådgivning i ekonomiska och kommersiella frågor, köpa försälja och förvalta värdepapper och konst, samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
4xama AB
Org.nr: 556791-9476
Bolaget skall bedriva försäljning av elektronik- och mekanikkomponenter, bedriva konsultationer inom affärsutveckling, bedriva handel med konsumentprodukter, utföra redovisningstjänster, äga och förvalta fast och lös ege ...
5T Engineering AB
Org.nr: 556695-3799
Bolagets verksamhet ska vara att utföra tekniska beräkningar åt mekanisk verkstadsindustri på konsultbasis samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
A & S Faleke AB
Org.nr: 556507-9877
Bolaget skall bedriva managementconsulting och verksamhet inom byggservice, byggentreprenader, fastighetsskötsel, grävning samt därmed förenlig verksamhet.
A G Buhrman Consulting AB
Org.nr: 556518-8058
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, import och export inom bygg- och anläggningsbranschen samt konsultverksamhet inom vårdsektorn, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och ...
A Nebréus AB
Org.nr: 556748-5692
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom IT och organisationsutveckling.
A och O Organisationsutveckling AB
Org.nr: 556687-2858
Bolaget skall idka utbildning inom organisations-, personal- och ledarutveckling, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
A Westergren Elkonsult AB
Org.nr: 556904-1923
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultativa tjänster inom det eltekniska området samt därmed förenlig verksamhet.
A&B Message Production AB
Org.nr: 556669-9699
Bolaget skall arrangera konserter, konferenser och övriga publika evenemang. Arbeta med PR, marknadsföring och image consulting samt därmed förenlig verksamhet.
A-Akademin AB
Org.nr: 556625-5781
Bolaget skall utföra utredningar, analyser och utbildning inom kärnkraftsområdet samt därmed jämförlig verksamhet.
A.U. Racing & VVS Teknik HB
Org.nr: 916931-1959
Racingverksamhet. Handel med tillbehör och utrustning för motorsport, PR-reklam och catering samt därmed förenlig verksamhet, konsult och installationsverksamhet inom VVS och byggbranschen.
AAB Elteknik AB
Org.nr: 556965-4857
Konsulting inom elteknik, automation, elkraft och elbesiktning. Bedriva handel med värdepapper, ölbryggningsteknik.
AB Annorlunda Bygg i Västerås
Org.nr: 556865-8313
Bolaget skall bedriva allt inom vvs och bygg, samt därmed förenlig verksamhet.
AB DELTA Omställning & Utbildning
Org.nr: 556937-5339
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom områdena personalfrågor och organsationsfrågor, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Experimentfirman Klas Fresk
Org.nr: 556895-7863
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsult- och utbildningsverksamhet inom området vetenskapliga förströelser, inköp, försäljning och produktion av experimentmaterial, utställningar och lekanordningar. Skriva böcker och a ...