Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BroadReach AB

"Företaget kommer att bedriva verksamhet inom följande områden, och därmed förenlig verksamhet: Tillhandahålla Management konsulttjänster inom läkemedelsindustri, medicinteknik, hälsovård och dagligvaruhandel Köp, försäljning och uthyrning av fastigheter Yogaträning Försäljning av marina produkter Handel med värdepapper, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lag om finansieringsverksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Hälsovård - Konsult - Konsulttjänster - Marina - Massage
Org.nr: 556961-9611
Företagsform: Aktiebolag