Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Täby

5S Konsult AB
Org.nr: 556614-3094
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, juridik, marknadsföring, föräljning och management, att äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget idka hand ...
a picaform AB
Org.nr: 556765-1525
Aktiebolaget ska sälja för kunden skräddarsydda konsulttjänster inom sälj, marknadsföring, i huvudsak projektledning samt viss produktion och byggnation av detaljer och utrustning avseende eventuella mäss- och event- mil ...
A.B.M. Data AB
Org.nr: 556181-5910
Bolaget skall driva försäljning av datorer och utföra konsulttjänster inom databranschen ävensom tillhandahålla internettjänster jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Perfect Pour Nordic
Org.nr: 556833-3610
Bolaget ska bedriva försäljning av utrustning för förbättring av restaurang- och barverksamhet. Konsultverksamhet för förbättring och restaurang- och barverksamhet. Butiks- och ehandel med mode- och teknikprodukter, foto ...
Addmovement AB
Org.nr: 556894-7336
Bolaget ska utforma och sälja produkter och tjänster för att inspirera personer med någon form av rörelsehinder till ett rörligare liv, föreläsningar samt konsulttjänster inom ämnet tillgänglighet samt därmed förenlig ve ...
Adtentio AB
Org.nr: 556815-2606
Konsulttjänster inom ekonomi och administration, HR, management och ledarskap. Bedriva utveckling och genomförande av koncept inom friskvård och inredning samt handel med därtill hörande produkter. Produktion av text, lj ...
Aidex AB
Org.nr: 556797-1485
Bolagets verksamhet ska vara att utveckla och driva E-handelsplattformar på internet. Via dessa kommer handel med friskvårdsprodukter, intimartiklar och miljöprodukter att ske. Bolaget ska bedriva import och export av sa ...
Airtype AB
Org.nr: 556883-4443
Bolagets verksamhet ska vara att offerera konsulttjänster inom utbildning, design och arkitektur inom branscherna IT, finans och luftfart och därmed förenlig verksamhet. Inom ovanstående verksamheten skall även rymmas sk ...
Akanso IT AB
Org.nr: 556657-9925
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling samt bedriva produktutveckling inom dataområdet, företrädesvis avseende mjukvara ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även erbjuda tjänster och ...
Aktiebolaget Roslags Näsby Bryggeri
Org.nr: 556959-3352
Företaget skall bedriva bryggeriverksamhet med tillverkning och försäljning av öl, cider, frukt- och blanddrycker med eller utan innehåll av alkohol. Företaget skall också sälja konsulttjänster och utbildning gällande br ...
AMSJ Holding AB
Org.nr: 556621-1206
Bolaget skall utveckla, marknadsföra och utföra konsulttjänster inom mjukvaruområdet gällande dataprodukter och datatjänster, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Amundin Corporate Advisor AB
Org.nr: 556202-5865
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom området företags- förvaltning samt att äga och förvalta aktier jämte därmed förenlig verksamhet.
Analytica IT AB
Org.nr: 556766-1714
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster inom IT.
Anderdell AB
Org.nr: 559019-2562
Bolaget ska bedriva IT-konsulttjänster såsom systemutveckling och systemförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Hult AB
Org.nr: 556932-5987
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom corporate governance, bolagsstyrning, ekonomi, riskhantering, intern kontroll, intern- revision, utdelning av oegentligheter, dataanalys, programvaru- försäljning, fotografering ...
Anders Lövefors AB
Org.nr: 559028-5929
Aktiebolaget ska utföra konsulttjänster inom fastighetsbranschen och inom hälso- och sjukvård samt bedriva förvaltning av fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Ann Fagraeus Consulting AB
Org.nr: 556829-1248
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom personalområdet samt tillhandahålla specialistkunskaper vid ansökan om EU-medel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Anna Tham Konsult AB
Org.nr: 556952-1973
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom organisationsutveckling, affärsutveckling och IT samt därmed förenlig verksamhet.
Annelie Engström & Co AB
Org.nr: 556302-0337
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom affärsutveckling, ekonomi- och miljöredovisning. Tjänster inom kontorsservice- området. Handel med fast egendom samt aktier och andra värdepapper.
Appleterna HB
Org.nr: 969775-7897
Konsulttjänster inom applikationsutveckling och IT-support.