Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marina i Täby

Allt under samma Parazoll i Täby AB
Org.nr: 556695-6198
Bolaget skall bedriva försäljning av marina produkter såsom båtar, bryggor och marina tillbehör och tillhandahålla tjänster inom personaluthyrning för sjöfart, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster samt därmed förenli ...
Amass AB
Org.nr: 556642-1458
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, försäljning och förmedling inom fastighetsbranschen samt utveckling och försäljning av marina produkter.
Ancora Marin & Konsult AB
Org.nr: 556714-4224
Bolaget skall bedriva försäljning av marina reservdelar, båttillbehör, motorer och båtar,byggnadsverksamhet samt konsultation inom ekonomi.
Atrevit C&M AB
Org.nr: 556613-9431
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning, försäljningsuppdrag, marknadsföring, konstruktion, verksamhetsutveckling, management och ledarskap, samt IT relaterat till verksamhet. Bolaget skall även bedriva ...
Auxilium Försäljning AB
Org.nr: 556662-2782
Bolaget skall bedriva marknadsföring, utveckling och försäljning av fuktupptagande produkter samt tillhörande konsulttjänster, databyråverksamhet, handel med marina tillbehör och värdepapper samt därmed förenlig verksamh ...
BroadReach AB
Org.nr: 556961-9611
Företaget kommer att bedriva verksamhet inom följande områden, och därmed förenlig verksamhet: Tillhandahålla Management konsulttjänster inom läkemedelsindustri, medicinteknik, hälsovård och dagligvaruhandel Köp, försäl ...
Broker Sweden Scandinavia AB
Org.nr: 556807-8918
Bolaget ska köpa, sälja, förmedla, importera och exportera båtar, bilar och marina tillbehör samt bedriva varvsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Fenderkungen AB
Org.nr: 556934-6207
Aktiebolaget ska bedriva handel och produktion med marina produkter, fordonsprodukter, textil, kemiska produkter samt sanitetsprodukter. Vidare skall bedrivas handel och förvaltning av värdepapper, förvaltning av fast eg ...
Impero IT AB
Org.nr: 556837-6353
Konsulting och utredningar inom IT och närliggande områden, området utredningar inom andra områden. Bolaget skall också bedriva underhållsarbeten inom den marina sektorn.
Marina Media Sverige AB
Org.nr: 559029-0382
Företaget skall bedriva försäljning av annonser, banners och andra reklamytor. Företaget skall även producera annonser och agera konsult i reklamärenden samt utföra viss journalistisk produktion.
MCF Bygg AB
Org.nr: 556792-9426
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, båtcharter, reparation och försäljning av marina produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Narvik Dyk & Äventyr AB
Org.nr: 556806-7630
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fartyg, bedriva dykarbeten, marina fritidsaktiviteter, marina tjänster inom plåtproduktion och arbeten med tekniksa installationer i fastigheter samt försäljning av ...
ReGarde AB
Org.nr: 556937-0090
Bolaget ska bedriva verksamhet inom konsultationer och handel inom sjukvårdsprodukter, medicinsk teknik, läkemedel, konsultationer inom management, affärsutveckling och IT, personalförmedling, äga och förvalta fast och l ...
Vedsmand Trading & Services AB
Org.nr: 556695-5588
Bolaget skall att inom Sverige importera och bedriva handel med sportartiklar, marina produkter samt inom samma områden utföra konsultverksamhet med analyser och råd för ökad effektivitet och säkerhet, utbildning, rederi ...