Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Shopzines Creative Content AB

"E-handel och produktion av elektroniska tidningar på internet. Tidningsutgivning. Annonsförsäljning, konsulttjänster och försäljning av elektronikprodukter, konsumentvaror inom foto, IT, programvaror, elektronikprodukter för energiproduktion samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Datakonsult - Konsulttjänster
Org.nr: 556957-6084
Företagsform: Aktiebolag