Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Täby

Effkom AB
Org.nr: 556667-5434
Företaget skall bedriva verksamhet inom annonsförsäljning, produktion, finansiering, försäljning och distribution av information i tryckta, elektroniska och eterburna medier samt därmed förenlig verksamhet.
Mera Mål AB
Org.nr: 556714-9116
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom affärsutveckling och organisation, rådgivning och försäljning av hälsorelaterade produkter, annonsförsäljning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig ...
NÄSBY PARKS Bokhandel AB
Org.nr: 556225-7096
Bolaget skall driva handel med böcker, kontorsmaterial och presenter. Vidare produktion och distribution av informations- och reklamblad jämte annonsförsäljning i dessa produkter.
Pers & Co Marknadsinvest AB
Org.nr: 556393-6771
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet, köpa, sälja och förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsultverksamhet inom design, marknadsföring, mediaproduktion och annonsförsäl ...
R H Media Go AB
Org.nr: 556827-8310
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mediabyråverksamhet och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Service Management Portalen i Sverige AB
Org.nr: 556667-3256
Bolaget ska bedriva verksamhet som innefattar en medlemsklubb på internet för intresserade inom service management, publicering av redaktionellt innehåll, annonsförsäljning, försäljning av litteratur, samt bedriva annan ...
Shopzines Creative Content AB
Org.nr: 556957-6084
E-handel och produktion av elektroniska tidningar på internet. Tidningsutgivning. Annonsförsäljning, konsulttjänster och försäljning av elektronikprodukter, konsumentvaror inom foto, IT, programvaror, elektronikprodukter ...
Silvergrodan Consulting AB
Org.nr: 556949-3124
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet avseende kommunikation och rådgivning inom området MarknadsPR och PR, annonsförsäljning på uppdrag från tidningsförlag, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig ...