Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sörmlandskustens Ventilation AB

"bolaget ska bedriva äga och förvalta värdepapper, fastigheter, bedriva service och underhåll inom ventilationsområdet samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Underhåll - Ventilation
Org.nr: 556954-8810
Företagsform: Aktiebolag