Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Nyköping

CK Ventilation HB
Org.nr: 969687-5849
Allt inom ventilationsbranschen dvs. service och underhåll av ventilationsanläggningar, injustering av luftflöden, projektering och montering av nya anläggningar. Samarbeta med andra ventilations- och elföretag. Underhål ...
El & Energiteknik i Nyköping AB
Org.nr: 556698-0040
Bolaget skall bedriva försäljning, service, installation och konsultverksamhet inom området el, värme och ventilation och automatikutrustningar samt därmed förenlig verksamhet.
Plåt & Ventilation i Nyköping AB
Org.nr: 556418-0403
Bolaget ska utföra plåtslageri- och ventilationsarbeten, montage av tätskikt på tak, konsultverksamhet inom påtslageri samt därmed förenlig verksamhet.
Sandbäckens Rör i Nyköping AB
Org.nr: 559007-3150
Bolaget ska bedriva installations-, service- och konsultverk- samhet inom VVS och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sörmlandskustens Sotning och Ventilation AB
Org.nr: 556601-3081
Bolaget skall driva sotningsrörelse samt inom ventilationsområdet, förvalta fast egendom, aktier och därmed förenlig verksamhet.
Sörmlandskustens Ventilation AB
Org.nr: 556954-8810
bolaget ska bedriva äga och förvalta värdepapper, fastigheter, bedriva service och underhåll inom ventilationsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Ventilationskonsult i Nyköping AB
Org.nr: 556948-9577
Aktiebolaget ska projektera ventilation, entreprenader, injustering, ventilationskontroll, service och felsökning, underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.