Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Nyköping

Arnito AB
Org.nr: 556849-8983
Aktiebolaget ska bedriva städning av transporter som bussar, hem- och kontorsstädning samt trädgårdsskötsel. Byggnadsverksamhet ny- och ombyggnation, underhåll och reparation samt fastighetsuthyrning. Logistik och intern ...
Björntjänst HB Tunaberg
Org.nr: 916517-4021
Utbildning, handledning och konsultation inom det sociala området samt bygg och anläggningsarbeten (underhåll och renovering).
CK Ventilation HB
Org.nr: 969687-5849
Allt inom ventilationsbranschen dvs. service och underhåll av ventilationsanläggningar, injustering av luftflöden, projektering och montering av nya anläggningar. Samarbeta med andra ventilations- och elföretag. Underhål ...
D P Metall & Marin AB
Org.nr: 556620-1892
Bolaget skall bedriva handel och bearbetning av skrot och metall samt idka därmed förenlig verksamhet samt utföra underhåll och reparationer av fartyg och båtar.
Dalbackens Fastigheter AB
Org.nr: 556754-9919
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta skogs- och hyresfastigheter samt förenlig verksamhet såsom uthyrning av bostäder och lokaler, underhåll och byggnation av fastigheter.
DANFRID EF
Org.nr: 769610-3139
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga, förädla och förvalta fastigheter. Verksamhet: - att upplåta mark för arrende av fritidstomter. För att reglera förhållandet mellan f ...
DÅ Gruppen Fastighetsservice AB
Org.nr: 559014-2476
Bolaget ska erbjuda tjänster inom fastighetsbranschen med huvudinriktning på skötsel samt drift och underhåll. Bolaget skall äga och förvalta hyresfastigheter, erbjuda tjänster inom fastighetsservice såsom snöröjning, tr ...
Elpanneteknik Sweden AB
Org.nr: 556797-4893
Aktiebolaget skall bedriva konstruktion och försäljning av elpannor och kompletta pannanläggningar. Bolaget skall vidare utföra service och underhåll på värme- och ånganläggningar samt bedriva försäljning av utrustning i ...
Ericsson & Naessén Entreprenad AB
Org.nr: 556849-3893
Bolaget ska bedriva reparation och underhåll av järnvägar samt arbetsledning i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
Familjen A. Bard Sverige AB
Org.nr: 556963-4537
Aktiebolaget ska äga eller vara delägare i andra företag. Bolaget ska bedriva produktion, underhåll och försäljning av webbportaler, erbjuda konsulttjänster inom onlinemarknadsföring, webbutveckling och e-handel, annons ...
Fastighetsteknik Jan Persson AB
Org.nr: 556980-3025
Företaget skall bedriva Installation, drift, underhåll, kontroller, konsultverksamhet av fastighetstekniska installationer. Samt därmed förenlig verksamhet.
Hedborg Trading AB
Org.nr: 556711-8731
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, nybyggnation, reparation och underhåll. Bolaget skall också bedriva försäljning och uthyrning av båtar, motorfordon och utrustning därtill. Installation och försäljning av elektronik a ...
Helicraft Nordflyg Service AB
Org.nr: 556441-3028
Bolaget skall bedriva underhåll av luftfartyg samt därmed förenlig verksamhet.
Herbst Väg & Bygg AB
Org.nr: 556091-0621
Bolaget skall bedriva verksamhet inom vägunderhåll och vägbyggnation, husbyggnation och underhåll och maskin och bilreparationer samt därmed förenlig verksamhet.
Jan Forell AB
Org.nr: 556557-7268
Bolagets verksamet skall vara: - VVS entreprenad. Konsultation och konstruktion av VVS-anläggningar. Maskin och materialförsäljning. Service och drift av VVS-anläggningar. - Kontroll och besiktning av bygg- och VVS-anläg ...
Kappels Entreprenad AB
Org.nr: 556643-9849
Bolaget skall bedriva entreprenad med egna och andras maskiner, fastighetsrenovering och underhåll av fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Klimatteknik Industri & Fastighetsservice i Sverige AB
Org.nr: 556958-8113
Bolaget skall bedriva installation och service av fastighets- teknisk utrustning samt industriellt underhåll därmed förenlig verksamhet.
KTS Industrial Technology AB
Org.nr: 556465-4373
Bolaget skall bedriva service, underhåll, styr- & reglerinstallationer samt försäljning av reservdelar och tillbehör inom elbranschen och processindustrin jämte därmed förenlig verksamhet.
Lars E Wedholm Konsult AB
Org.nr: 556686-5621
Bolaget skall uföra besiktning,åtgärdsprogram och sanering av radon och fukt,uppbyggnad av och underhåll av intranätbaserade kvalitets-,miljöledningssystem,projektledning inom organisationsuppbyggnad och produktutvecklin ...
Larsson Lindell AB
Org.nr: 556760-8988
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av fastigheter, förvaltning av fastigheter, förvaltning av maskiner dvs köp, innehav, underhåll och uthyrning av maskiner för byggverksamhet, konsult- och entreprenadverksamhet i ...